Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   

Prace magisterskie

 

 

dawne prace magisterskie (1900-1939)    
 

Rok
Autor
Tytuł
1931
Zofia PRZEDPEŁSKA Stosunek opadu do odpływu w dorzeczu Dunajca
 
1932
Bolesław KOLPY Termika Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach
 
1933
Władysław MILATA
 
Zachmurzenie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach
 
1934

Kazimierz
CHMIELEWSKI

Studium pogody w Polsce w czasie od 8 do 11 sierpnia 1931 roku
 
1936
Jan JANCZYK Okres wegetacyjny w Europie Wschodniej i wschodniej części Europy Środkowej
 
1937
Stanisław KOŁODZIEJCZYK
 
Studium pogody panującej w Polsce od 28 IV do 5 V 1935 roku
 
1938
Franciszek SĄSIADEK Stopień kontynentalizmu Europy
 

prace z lat 1963-1970 
   

1963
Numer
Autor
Tytuł
1
Jan SZLAGA
 
Mezoklimat Regionu Spytkowickiego (odcinek doliny Wisły między Spytkowicami a Krakowem)
 
2
Edward JAROSZ Mezoklimat Regionu Spytkowickiego (odcinek doliny Wisły między Spytkowicami a Oświęcimiem)
 
1964
3
Tadeusz NIEDŹWIEDŹ
 
Klimat pogórskiego odcinka doliny Raby (ze szczególnym uwzględnieniem okolic Gaika-Brzezowej)
 
4
Jan KLEIN Stosunki mezo- i mikroklimatyczne górnej granicy lasu (na przykładzie doliny Suchej Wody w Tatrach)
 
1965
5
Zygmunt OPRYCH
 
Termika przyziemnej warstwy powietrza i górnych warstw gleby w dolinie Raby w okolicach Gaika-Brzezowej
 
1966
6
Zdzisław SZPETMAN
 
Klimat zachodniej części Pogórza Wielickiego ze szczególnym uwzględnieniem okolic Polanki Haller
 
7
Jerzy KOPERSKI Mikroklimat Rynku Krakowskiego
 
8
Apoloniusz SZTYLER Stosunki klimatyczne Modlnicy na tle mezoklimatu progu Wyżyny Krakowskiej
 
9
Andrzej NOWAK Mezoklimat Rowu Krzeszowickiego
 
1967
10
Stanisław JURZECKI
 
Wpływ pogody i klimatu na wegetację roślin uprawnych w piętrze pogórskim Karpat na przykładzie doliny Raby w okolicy Gaika-Brzezowej
 
11
Elżbieta
MARSCYGOWA
Inwersje temperatury powietrza w górskim odcinku doliny Dunajca (Czorsztyn) oraz w pogórskim odcinku doliny Raby (Gaik-Brzezowa)
 
1968
12
Danuta BILIŃSKA
 
Klimat zachodniej części kotliny Sandomierskiej
 
1969
13
Anna PODGÓRSKA-
CHYTROŚ
 
Porównanie klimatu Katowic i wojewódzkiego parku kultury i wypoczynku w Chorzowie
 
14
Jadwiga TYNKA Wpływ ukształtowania terenu na przymrozki i mróz w południowej Polsce
 
15
Krzysztof ZGUD
 
Wpływ miasta na dopływ promieniowania na przykładzie Krakowa
 
16
Krystyna TYTYK Piętra klimatyczne w Karkonoszach
 
17
Jacek ŁUKASZEWSKI
 
Próba ustalenia zależności pomiędzy warunkami pogodowymi a występowaniem chorób układu wieńcowego w Krakowie
 
1970
18
Andrzej GÓRKA
 
Charakterystyka porównawcza klimatu dwóch kotlin śródgórskich (kotliny Sądeckiej i kotliny Żywieckiej)
 

    prace z lat 1971-1980 


   
1971
19
Janina SZKLARCZYK
 
Wpływ sytuacji barycznych na niektóre elementy klimatu w Gaiku-Brzezowej (w okresie 1965-69)
 
20
Irena JORDAN Mezoklimat Rybnickiego Okręgu Węglowego
 
21
Barbara KĄDZIOŁKA
 
Pokrywa śnieżna w województwie krakowskim w okresie 1954-63
 
22
Elżbieta KOZŁOWSKA Opady w dorzeczu Soły w okresie 1954-63
 
23
Jadwiga PODŻORSKA
 
Mikroklimat jaskini Wierzchowskiej Górnej
 
24
Maria MOLĄG
 
Opady w dorzeczu Górnej Wisły po ujście Przemszy w okresie 1954-63
 
1972
25
Bożena D. GRUDNIEWSKA
 
Charakterystyka klimatyczna powiatu Gorlickiego
 
26
Truong MANH TRI Charakterystyka klimatu powiatu Miechowskiego
 
27
Maria
KLIMASZEWSKA
 
Klimat powiatu Sucha
 
28
Barbara KASZOWSKA Klimat powiatu Chrzanowskiego
 
29
Aleksandra
BUKOWSKA
 
Klimat powiatu Tarnowskiego
 
30
Eligiusz BRZEŹNIAK
 
Klimat powiatu Oświęcimskiego
 
31
Urszula CYZIO Klimat powiatu Dębickiego
 
32
Jerzy BAŚCIK Klimat powiatu Limanowa
 
33
Anna MAKSYMOWICZ Klimat powiatu Brzeskiego
 
34
Marian BEMBEN Szczegółowa charakterystyka klimatu powiatu Jasło
 
35
Jan M.
GŁOGOCZOWSKI
 
Klimat powiatu Kraków
36
Janina TROJAN Klimat powiatu Bielsko-Biała
 
37
Andrzej WOJTYCH Klimat powiatu Nowotarskiego
 
38
Janina DOBRUCKA Klimat powiatu Cieszyńskiego
 
39
Zdzisława JOPEK Klimat powiatu Żywieckiego
 
40
Piotr PIECZARA Charakterystyka klimatyczna powiatu Krosno
 
41
Teresa LATAŁA Klimat powiatu Myślenice
 
42
Tran YEM Charakterystyka klimatu powiatu Olkuskiego
 
1973
43
Jadwiga BARTOSIK Klimat powiatu Dąbrowa Tarnowska
 
44
Ewa DOBRZYNIECKA-
KRUPA
Klimat powiatu Tyskiego
 
45
Maria DYCHTOŃ
 
Klimat powiatu Busko-Zdrój
 
46
Tadeusza KAPECKA Klimat powiatu Bocheńskiego
 
47
Janina LASKOWSKA Charakterystyka klimatyczna powiatu Nowy Sącz
 
48
Duong QUANG SAN
 
Charakterystyka klimatu Półwyspu Indochińskiego (Wietnam, Laos, Kambodża)
 
49
Roman SUCHANEK Klimat powiatu Wadowickiego
 
1974
50
Alicja KANIA Ulewy i deszcze nawalne w Karpatach
 
51
Zbigniew WCIŚLAK Zróżnicowanie wilgotności powietrza w profilu pionowym Sudetów
 
52
Barbara WCIŚLAK
 
Zróżnicowanie wilgotności powietrza w profilu pionowym Karpat
 
53
Krystyna
MOŁCZANOWICZ
Opady w postaci stałej w profilu pionowym Sudetów
 
54
Krzysztof
TARNOWSKI
Termiczne pory roku w profilu pionowym polskich Karpat Zachodnich
 
55
Elwira OSTROWSKA
 
Opady w postaci stałej w profilu pionowym Karpat
 
56
Roman STEFAŃSKI Termiczne pory roku w profilu pionowym Sudetów
 
1975
57
Lucyna OSTACHOWSKA Prawdopodobieństwo występowania dobowych sum opadów o określonych wartościach w profilu równoleżnikowym polskich Karpat
 
58
Jolanta PAWELEC Prawdopodobieństwo występowania dobowych sum opadów o określonych wartościach w profilu pionowym Karpat Polskich
 
59
Roman PIĄTEK
 
Zróżnicowanie wilgotności powietrza w profilu równoleżnikowym przedpola polskich Karpat
 
50
Elżbieta OBRZUT Sumy temperatur podstawowych okresów termicznych w profilu równoleżnikowym przedpola polskich Karpat Zachodnich
 
61
Barbara BIRNMBAUM Sumy temperatur podstawowych okresów termicznych w profilu pionowym polskich Karpat Zachodnich
 
62
Maria RYBAK
 
Termiczne pory roku w profilu równoleżnikowym przedpola polskich Karpat  
1976
63
Marek MARECIK Zróżnicowanie usłonecznienia w dorzeczu Górnej Wisły
 
64
Leszek KOWANETZ Susze i posuchy w profilu pionowym polskich Karpat Zachodnich
 
65
Danuta JANIAK Stosunki bioklimatyczne w profilu pionowym polskich Karpat Zachodnich
 
66
Marianna KRAWCZYK Grady w dorzeczu Górnej Wisły
 
1977
67
Stefania DUSZA Prawdopodobieństwo występowania dobowych sum opadów o określonych wartościach w profilu pionowym Sudetów
 
68
Czesława KURCZ Zróżnicowanie usłonecznienia w dorzeczu górnej Odry
 
69
Teresa
ŁAWRYNOWICZ
 
Okresy bezopadowe w dorzeczu górnej Odry
 
70
Krystyna ŁĘKAWA Maksymalne temperatury lata i ich powiązania z parametrami klimatycznymi i geograficznymi w dorzeczu górnej Wisły
 
71
Agata MŁYŃCZAK Dni z opadem powyżej 10 mm w dorzeczu górnej Wisły
 
72
Celina RATAJ
 
Okres bezprzymrozkowy w dorzeczu górnej Wisły
 
73
Joachim SZULC Stosunki mezo- i mikroklimatyczne na obszarze planowanego ośrodka wypoczynkowego nad zalewem Bagry w Krakowie
 
74
Jacek ZAJĄC Burze w dorzeczu górnej Wisły
 
75
Marta BĄBKA Dni z wiatrem silnym i bardzo silnym na obszarze dorzecza Górnej Wisły w dziesięcioleciu 1956-1965
 
76
Elżbieta PANEK Dni pochmurne w dorzeczu Górnej Wisły
 
77
Irena SZOL Temperatury maksymalne roku w dorzeczu górnej Wisły
 
78
Aniela BAFIA Klimat Rowu Podtatrzańskiego (zaoczna)
 
79
Grażyna WOLNIK Posuchy atmosferyczne na przedpolu Polskich Karpat (zaoczna)
 
80
Grażyna LIS Temperatury minimalne roku w dorzeczu górnej Wisły
 
81
Andrzej LIBUDA Maksymalne opady dobowe w dorzeczu górnej Wisły
 
82
Grażyna ZATORSKA-
BARYCZ
 
Liczba dni pogodnych w dorzeczu górnej Wisły
 
83
Dymitrula WRANI Mgły w dorzeczu górnej Wisły
 
84
Maria BUNACH Opady w postaci stałej w profilu równoleżnikowym przedpola Karpat
 
85
Adam MROCZKA Wieloletni reżim pokrywy śnieżnej Rowu Podtatrzańskiego
 
86
Zbigniew
POLAKOWSKI
Temperatury gleby i ich związek z parametrami geograficznymi i klimatycznymi w dorzeczu górnej Wisły
 
87
Joanna WDOWIAK Ulewy i deszcze nawalne w Sudetach
 
1978
88
Barbara PODGÓRSKA Okresy bezopadowe w dorzeczu górnej Wisły
 
89
Maria SZUMSKA Stosunki bioklimatyczne w profilu pionowym polskich Sudetów
 
90
Anna BĘBEN Okres intensywnych procesów rozwoju roślin w dorzeczu górnej Wisły
 
91
Ewa BURDA Klimat Skawiny
 
92
Antoni LĘCZNAR Wpływ mas arktycznych i zwrotnikowych na kształtowanie się stosunków pogodowych w polskich Karpatach Zachodnich
 
93
Teresa MARKOWSKA-
STRYCHARZ
 
Temperatura jesieni w dorzeczu górnej Wisły
 
94
Grzegorz STRYCHARZ Temperatura lata w dorzeczu górnej Wisły
 
95
Maciej WASZKIEWICZ Susze i posuchy w profilu pionowym Sudetów
 
96
Waldemar WIATRAK Grady w dorzeczu górnej Odry
 
1979
97
Zbigniew KUROŚ Zima termiczna w dorzeczu górnej Wisły
 
98
Marian DRÓŻEK Zróżnicowanie zachmurzenia w profilu równoleżnikowym przedpola Karpat polskich
 
99
Elżbieta FRANKOWICZ Mezoklimat terytorium gmin Kozy i Wilkowice oraz miasta Bielsko-Biała
 
100
Magdalena GONDEK Mezoklimat terytorium gmin Dębowiec, Goleszów, Haźlach i miasta Cieszyn
 
101
Grażyna HERMAN Mezoklimat terytorium gmin Chybie, Jasienica, Strumień i Skoczów
 
102
Bogusław ŻUREK
 
Mezoklimat terytorium gmin Ustroń, Brenna, Szczyrk
 
1980
103
Ewa ZARĘBA Mezoklimat terytorium gminy Istebna i miasta Wisła
 
104
Grażyna GUMOWSKA Temperatura zimy w dorzeczu górnej Wisły (1956-1965)
 
105
Barbara WDOWIAK Temperatury roku i miesięcy w dorzeczu górnej Wisły
 
106
Grażyna KRZYWOŃ Zasoby wodne śniegu w dorzeczu górnej Wisły
 
107
Tomasz PANTERA Temperatury sierpnia w dorzeczu górnej Wisły
 
108
Krzysztof
PAWLACZEK
 
Temperatury lipca w dorzeczu górnej Wisły
 
109
Joanna WIŚNIOWSKA Okres wegetacyjny w dorzeczu górnej Wisły
 

prace z lat 1981-1990

   
1981
Numer
Autor
Tytuł
110
Jarosław GABAŁA Analiza warunków biometeorologicznych w okresach efektów fenowych w wysokogórskiej części Tatr, na przykładzie Kasprowego Wierchu
 
111
Maciej KARZYŃSKI Stosunki anemologiczne w Gaiku-Brzezowej
 
1982
112
Marta BURKIEWICZ Występowanie dat ostatnich przymrozków w dorzeczu górnej Wisły
 
1983
113
Kazimierz GIERLACH Mezo- i mikroklimat wierzchowinowych części Lasu Wolskiego
 
114
Grażyna JAROSIŃSKA Bioklimat województwa tarnowskiego
 
115
Małgorzata LEPIK Temperatury listopada w dorzeczu górnej Wisły
 
116
Bożena TUREK Temperatury października w dorzeczu górnej Wisły
 
117
Ewa ŻEGLEN Temperatury kwietnia w dorzeczu górnej Wisły
 
1984
118
Dorota STRUŚ Porównanie stosunków mikroklimatycznych w Ogrodzie Botanicznym i Balicach
 
119
Józef SYKTUS Klimat Australii. Ewolucja klimatu od Prekambru do czasów obecnych
 
120
Hanna SZYDŁO Mikroklimat przy górnej granicy lasu w Tatrach Zachodnich na przykładzie Doliny Chochołowskiej
 
121
Lidia BĄCZEK Stosunki opadowe w dorzeczu górnej Wisły po ujście Sanu
 
122
Danuta IRZYNIEC-
SKULIMOWSKA
Charakterystyka sum opadów w lipcu w dziesięcioleciu 1956-1965 w dorzeczu górnej Wisły
 
1985
123
Zbigniew USTRNUL Charakterystyka stosunków termicznych powietrza w Karkonoszach
 
1986
124
Renata WÓJTOWICZ Analiza wybranych przypadków długotrwałego zalegania warstw hamujących w Krakowie na podstawie sondażu akustycznego i badań meteorologicznych
 
125
Jadwiga MACEK Warunki klimatyczne i pogodowe Przełęczy Liliowe w Tatrach
 
1987
126
Piotr DUDAŁA Temperatura powietrza w czerwcu w dorzeczu górnej Wisły
 
127
Alicja MAKUCH Wahania klimatu Polski w ostatnim 1000-leciu w świetle materiałów historycznych
 
128
Izydor KASZA Stosunki mikroklimatyczne wierzchowiny pogórskiej na przykładzie Gaika-Brzezowej
 
129
Iwona JAWIEŃ Porównanie wielkości bilansu promieniowania krótkofalowego w Krakowie i w Gaiku-Brzezowej
 
130
Dorota FLIŚNIK Wpływ pokrywy trawiastej na reżim termiczny gleby w Gaiku-Brzezowej w latach 1976-1980
 
131
Anna BUŁAT Średnie dekadowe zachmurzenie w latach 1971-1985 w Krakowie i w Gaiku-Brzezowej
 
132
Andrzej SZOSTEK Zróżnicowanie usłonecznienia w warunkach miejskich i pozamiejskich na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej latach 1971- 1985
 
133
Barbara NOWAK Warunki meteorologiczne w Krakowie w okresie nasilonego ruchu turystycznego w latach 1971-1980
 
134
PaweŁ PROKOP Stosunki bioklimatyczne Krakowa i Gaika-Brzezowej
 
1988
135
Małgorzata SOŁTYS Klimat Doliny Popradu i Dunajca od Muszyny po Rożnów w latach 1956-1970
 
136
Małgorzata
MIKULSKA- SZOSTEK
Kierunki i prędkości wiatru w Krakowie w okresie dwudziestolecia 1961-1980 (na podstawie danych ze stacji w Ogrodzie Botanicznym UJ)
 
137
Beata MARCZEWSKA Stosunki bioklimatyczne przy przejściach frontów atmosferycznych na północnym skłonie Tatr w latach 1971-1975
 
138
Barbara DĄBEK Wieloletni przebieg wilgotności względnej powietrza w Krakowie (1952-1985)
 
139
Irena STELA Mgły i zamglenia w Krakowie w latach 1961-1985
 
140
Monika KASEJA Różnice mikroklimatu między lasem zdrowym a uszkodzonym przez żerowanie zasnui wysokogórskiej w Gorczańskim Parku Narodowym
 
141
Teresa
STARZEC-MOLENDA
Uwzględnienie typów pogody w modelu empirycznym opisującym występowanie stosunków równowagi w Krakowie na podstawie danych sodarowych
 
1989
142
Teresa JOŁEK Surowość pogody okresu zimowego w profilu pionowym Sudetów (1961-1970)
 
143
Krystyna KACZKA Wartości dzienne bilansu promieniowania słonecznego i jego składowych w wybranych miesiącach w zależności od wielkości zachmurzenia w Gaiku-Brzezowej (1976-1980)
 
144
Irena KUROWSKA Temperatura ekwiwalentna w profilu pionowym polskich Karpat
 
145
Beata MAZELA Wartości dzienne bilansu promieniowania słonecznego i jego składowych w wybranych miesiącach w zależności od wielkości zachmurzenia w Krakowie 1976-1980
 
146
Małgorzata OLCHO-
BAUZA
Normalna temperatura efektywna w profilu pionowym polskich Karpat Zachodnich
 
147
Katarzyna
SZCZEPAŃSKA
Zagadnienia rekreacji w mieście i poza miastem w świetle odczuwalności termicznej ustroju człowieka na podstawie codziennych wartości temperatury ekwiwalentnej z okresu 1971-1980 w Krakowie i Gaiku-Brzozowej
 
148
Anna ABRAMCZYK-
DOBRZYŃSKA
Wpływ miasta na bilans promieniowania słonecznego w zależności od typów pogody i mas powietrza (1976-1980)
 
149
Beata GROTKOWSKA Wpływ miasta na całkowite promieniowanie słoneczne w zależności od typów pogody i mas powietrznych
 
1990
150
Anna BALA Klimat i bioklimat Hornsundu (Południowy Spitsbergen) w okresie: lipiec 1978 - lipiec 1988
 
151
Barbara CHOLEWA Związek między częstotliwością występowania warstw inwersyjnych nad Krakowem a temperaturą powietrza, usłonecznieniem i zachmurzeniem
 

prace z lat 1991-2000


   
1991
Numer
Autor
Tytuł
152
Piotr CZUBA Wpływ zanieczyszczenia powietrza i mas powietrznych na udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym w aglomeracji krakowskiej
 
153
Danuta CACAK Porównanie charakterystyk cech sodarowych i stanów pogody dla wybranych miesięcy okresu 1980-1987 w Krakowie
 
154
Małgorzata FALARZ Warunki meteorologiczne zimowania roślin uprawnych w profilu pionowym polskich Karpat
 
155
Agnieszka IWANEK Temperatury zimy w dorzeczu górnej Wisły
 
156
Renata PRZYBYŁA Próba określenia wpływu stanów pogody na samopoczucie ludzi chorych psychicznie w Zakopanem w latach 1983-1987
 
157
Jolanta SALA Typy pogody nad Krakowem z punktu widzenia uprawiania turystyki i rekreacji (1971-1980)
1992
158
Elżbieta SĄCZEK Wpływ cyrkulacji monsunowej na wybrane elementy klimatu Półwyspu Indochińskiego
 
159
Anna MALCHER Zależność między temperaturą ciśnieniem i opadami w Krakowie w latach 1921-1990
 
160
Bogumiła
NIEGOLEWSKA
Zmiany zachmurzenia w aglomeracji miejsko-przemysłowej Krakowa w latach 1951-1990
 
161
Anna SZAREK Zależność stężeń SO2 i NO2 od kierunku i prędkości wiatru dla śródmieścia Krakowa w latach 1989-1991
 
162
Robert TWARDOSZ Surowość pogody okresu zimowego w profilu pionowym Karpat 1970-1980
 
1993
164
Marek WĘGLARZ Bioklimat Karkonoszy w świetle temperatur efektywnych
 
165
Przemysław CZYŻ Częstość rodzajów chmur i mgieł przy adwekcjach zwrotnikowych i arktycznych mas powietrza w Danii w okresie listopada 1990 do października 1991
 
166
Anita BOKWA Bioklimatyczna ocena warunków uprawiania turystyki w Krakowie w okresie zimowym na tle typów pogody
 
167
Katarzyna KORDECKA Pierwsza księga obserwacji meteorologicznych Jana Śniadeckiego z 1792 roku
 
168
Anna ULANOWSKA Typy pogody na pogórzu Wielickim z punktu widzenia uprawiania turystyki i rekreacji
 
169
Anna KOSZTYŁA Prezentacje klimatologiczne w Polskich Atlasach Klimatologicznych
 
170
Wojciech OSMOLA Opady półrocza ciepłego w Krakowie w latach 1961-1990 ze szczególnym uwzględnieniem deszczów ulewnych i nawalnych
 
171
Tomasz SZAREK Określenie głębokości warstwy mieszania metodą fotograficzną
 
1994
172
Elżbieta ZAJĄCZKOWSKA Uwarunkowania bioklimatyczne rekreacji ruchowej na Orawie w okresie 1961-1970
 
173
Katarzyna OCIEPKA Warunki topoklimatyczne progu Pogórza Wielickiego
 
174
Dorota MAKOWSKA Porównanie warunków ostrości pogody okresu zimowego na Pogórzu Karpackim w świetle wskaźnika Osokina
 
175
Joanna NIEDZIAŁEK Bioklimatyczne aspekty spektrum pogód w partii wierzchowinowej Tatr i w Rowie Podtatrzańskim (1971-1980)
 
176
Katarzyna
PIOTROWICZ
Charakterystyka i typologia zim w XX stuleciu według krakowskiej serii pomiarów temperatury
 
177
Izabella SYKULSKA Stosunki mikroklimatyczne w zlewni Starej Rzeki
 
1995
178
Krzysztof JURCZAK Stosunki mezoklimatyczne w obszarze pogranicza Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego przy południowym i północnym spływie mas powietrznych
 
179
Katarzyna BORUCHOWSKA Termiczne inwersje względne w profilu Góra Parkowa - Krynica 1961-1970
 
180
Magdalena
STANASZEK
Inwersje termiczne względne w profilu Kasprowy Wierch-Zakopane w latach 1961-1970
 
181
Jurand DYK Promieniowanie fotosyntetyczne czynne w profilu północnego skłonu Karpat Zachodnich (1971-1975)
 
182
Bożena MALIGŁÓWKA Termiczna typologia sezonów letnich w Krakowie w dwudziestym stuleciu
 
183
Grzegorz MIKUTEL Stosunki anemologiczne w Gaiku-Brzezowej w półroczu chłodnym 1993/1994
 
184
Elżbieta CZYŻOWSKA Relacja pomiędzy opadami, powodziami i sedymentacją na równinie zalewowej w dolinie Wisłoki (współcześnie i w holocenie)
 
185
Katarzyna KRAUS Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji ruchowej w Zakopanem w dziesięcioleciu 1971-1980
 
186
Stanisław PIEKIEŁKO Stosunki anemologiczne a temperatura powietrza na Kasprowym Wierchu w latach 1981-1990
 
1996
187
Małgorzata STASIAK Zmiany elementów meteorologicznych podczas porannej przemiany struktury warstwy granicznej z inwersyjnej na konwekcyjną
 
188
Barbara KOZDRAŚ Zróżnicowanie przebiegu średnich miesięcznych temperatur powietrza w Parmie, Wenecji i Rzymie w trzydziestoleciu 1961-1990
 
189
Tadeusz SARNA Warunki śnieżne w aspekcie sezonów narciarskich w Tatrach i Zakopanem (1951-1990)
 
190
Sławomir WOŚ Klimat Argentyny
 
191
Marta GRELA Temperatury maksymalne dobowe na podstawie serii pomiarów meteorologicznych w Krakowie (1958-1995), w Balicach i Gaiku-Brzezowej
 
192
Natasza MAKLES Zróżnicowanie zachmurzenia na Pogórzu Karpackim (na przykładzie Gaika- Brzezowej i Szymbarku)
 
193
Magdalena KRÓL Zależność opadów od kierunku wiatru w partii szczytowej Tatr na przykładzie Kasprowego Wierchu i Łomnicy w latach 1951-1970
 
194
Zuzanna BIELEC Występowanie burz w Krakowie w latach 1896-1996
 
195
Agnieszka HOMA Wpływ zanieczyszczenia powietrza na promieniowanie rozproszone w Krakowie
 
196
Grażyna BIL Związki między zachmurzeniem a warunkami anemologicznymi na Kasprowym Wierchu (1961-1980)
 
197
Anna NALEPA Charakterystyka temperatury powietrza w Tatrach z punktu widzenia potrzeb rekreacji
 
198
Krzysztof MATUSZYK Stosunki mezoklimatyczne okolic planowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie
 
199
Monika PAJEK Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Krakowie i Gaiku-Brzezowej w latach 1975-1995
 
200
Adam MICHNIEWSKI Temperatury minimalne dobowe na podstawie serii pomiarów meteorologicznych w Krakowie (1958-1995), w Balicach i Gaiku-Brzezowej
 
201
Arnold KUBACKI Zmiany ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza w dolnej troposferze
 
1997
202
Urszula WĘGRECKA Zmienność typów pogód w Gaiku-Brzezowej w półroczu chłodnym (1966-1995) dla potrzeb rekreacji, klimatoterapii i pracy na wolnym powietrzu
 
203
Agnieszka PAŃSZCZYSZYN Wpływ warunków pogodowych na wypadki drogowe w Krakowie
 
204
Rafał BĄKOWSKI Wiatry katabatyczne w profilu Kasprowy Wierch- Hala Gąsienicowa- Zakopane (1991-1995)
 
205
Elżbieta KOZAK Mezoklimat w rejonie zbiornika wodnego w Solinie
 
206
Janusz KĘDRA Kontynentalizm termiczny w Krakowie i w Pradze na podstawie serii obserwacji (1792-1991)
 
207
Krzysztof JARZYNA Sytuacja aerosanitarna Krynicy w latach 1986-1992
 
208
Dorota KUC Opady deszczu w półroczu ciepłym w Gaiku-Brzezowej w okresie 1971-1990
 
209
Wojciech CZARNECKI Związek między warunkami meteorologicznymi a bezpieczeństwem żeglugi jachtów żaglowych w polskiej strefie ratownictwa morskiego w latach 1991-1995
 
210
Bartłomiej PATKOWSKI Klimat i bioklimat Hrubieszowa
 
211
Marcin MAREK Entalpia w profilu pionowym Karpat w okresie 1981-1990
 
1998
212
Wioletta ZAJDEL Okresy i warunki występowania przymrozków wiosennych i jesiennych w mieście i warunkach pozamiejskich
 
213
Anna CZECHOWSKA Zmienność pokrywy śnieżnej w warunkach klimatu miejskiego na przykładzie Krakowa (od 1931roku)
 
214
Ewa JEDYNAK Dni z opadem na Pogórzu Karpackim w latach 1971-1995
 
215
Renata WYDMAŃSKA Zmienność średnich miesięcznych wartości ciśnienia atmosferycznego w Krakowie (1792-1996)
 
216
Jacek OLEJNICZAK Wpływ miasta na dobowe zróżnicowanie temperatury powierza na przykładzie Krakowa
 
217
Iwona KARP Wpływ warunków pogodowych na koncentrację ozonu troposferycznego w Krakowie
 
218
Jacek JAŚKIEWICZ Wpływ miasta na usłonecznienie względne i zachmurzenie w okresie 1966-1995 na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej
 
1999
219
 Małgorzata MASTALERZ Stosunki topoklimatyczne Progu Pogórza w Łazach (1993-1997)
 
220
 Agata SROKA Charakterystyka porównawcza terapeutycznych właściwości bioklimatu Krynicy i Jabłonki (1971-1990)
 
221
 Małgorzata LALIK Charakterystyka porównawcza terapeutycznych właściwości bioklimatu miejscowości pogórskich na podstawie danych z Aleksandrowic, Szymbarku i Krosna (za lata 1971-1995)
 
222
 Tomasz PĘGIEL Wpływ warunków pogodowych na loty szybowe z Góry Żar (1993-1997)
 
223
 Małgorzata KAMIONKA Klimat i bioklimat stacji turystycznych na Pogórzu Karpackim na podstawie codziennych danych z lat 1991-1995
 
224
 Robert PALIGA Zróżnicowanie topoklimatyczne stoków Ornaku w Tatrach w okresie wiosny i jesieni 1998
 
2000
225
 Agnieszka JANUSZ Struktura termiczno-wilgotnościowa ekoklimatu grądu pogórskiego w Gaiku-Brzezowej w latach 1987-1997
 
226
 Renata GIERLACH Charakterystyka dla potrzeb rekreacji zespołu bodźców cieplnych w Gaiku-Brzezowej i Szymbarku w latach 1987-1997
 
227
 Agnieszka WYPYCH Warunki pogodowe na trasie Kraków-Wadowice-Cieszyn w sezonie wiosenno-letnim
 
228
 Lilianna SKUBLICKA Pionowe gradienty termiczne w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie w sezonie jesienno-zimowym w latach 1988-1998
 
229
 Piotr BOBULA Rozkład prądów wznoszących na zboczach gór Słonnych
 
230
 Paweł JEZIORO Studium zróżnicowania przestrzennego stosunków termicznych powietrza w dolinie Raby koło Gaika-Brzezowej
 
231
 Sebastian WYPYCH Warunki pogodowe na trasie Kraków-Wadowice-Cieszyn w sezonie jesienno-zimowym
 


prace z lat 2001-2010

2001
Numer
Autor
Tytuł
232
Marcin FILIPIAK Susze i posuchy na Pogórzu Karpackim
233
Ewa WIELOGÓRSKA Studium pokrywy śnieżnej w Rabce Zdroju
234
Artur KUŚNIEREK
 
Przebieg wiekowy średnich miesięcznych maksymalnych i minimalnych wartości temperatury powietrza w Krakowie w stuleciu 1901-2000
2002
235
Sławomir SIEMIENIEC Warunki klimatyczne uzdrowiska Żegiestów Zdrój
236
Jakub LENKIEWICZ Warunki termiczne i anemologiczne w okresie monitoringu ozonowego w roku 2000 w Tatrach Polskich i Słowackich
237
Magdalena ODZIMEK
 
Stosunki anemologiczne w półroczu chłodnym w latach 1993-1997 w Gaiku-Brzezowej (próba metodyczna)
238
Bartosz RUDNY
 
Stosunki wilgotnościowe i opadowe w okresie monitoringu ozonowego w roku 2000 w Tatrach Polskich i Słowackich
239
Robert SIEKIERA Przymrozki wiosenne i jesienne w Krakowie i Gaiku-Brzezowej
240
Elżbieta KOCHMAN
 
Łagodne zimy w Krakowie po 1970 roku jako przejaw współczesnego ocieplenia
241
Ewelina CZUCHAJ Temperatura gleby na stacji Kopiec w Gaiku-Brzezowej w latach 1991-1995 w półroczu ciepłym
242
Sławomir CEBULA Częstość występowania wiatru o prędkości większej od 5 metrów na sekundę w Krakowie
2003
243
Robert CZAPOR Parametry wiatru i gradienty termiczne w troposferze (na podstawie sondaży aerologicznych w Legionowie z lat 2000-2001)
244
Marcelina PASTERSKA Klimat i bioklimat Polanicy-Zdroju w latach
1981-90
245
Małgorzata PABIAŃCZYK

Wpływ sytuacji synoptycznych na zaostrzenia wybranych stanów chorobowych u pacjentów kardiologicznych w Krakowie

246
Monika KĄCIK Studium porównawcze warunków termicznych i opadowych w Kołobrzegu i Ustce (1981-1990)
247
Dominika PTAK Zapisy obserwacji meteorologicznych w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie w XIX wieku i odtworzenie anomalnie gorących sezonów letnich w Krakowie w tym wieku
248
Katarzyna WIECHA Częstość inwersji termicznych w Polskich Tatrach w półroczu zimowym (1981-1990)
249
Katarzyna LEWANDOWSKA Próba oceny bilansu cieplnego człowieka w Gaiku Brzezowej w okresie letnim 2001 roku
250
Katarzyna JAROS Warunki klimatyczne i bioklimatyczne Ojcowskiego Parku Narodowego
251
Magdalena GALOS

Warunki klimatyczne w Nałęczowie Zdroju

252
Kazimierz ZACHWIEJA Okres gospodarczy w Krakowie
253
Rafał SITKOWSKI Temperatura i wilgotność względna powietrza w latach 1998-2001 na stacji automatycznej w Łazach
254
Ewa SZCZĘCH Ekstremalne i średnie wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza w Gaiku Brzezowej w okresie 1996-2000 (na podstawie termohigrogramów)
255
Jarosław MAZUREK Zachmurzenie dobowe w Gaiku Brzezowej i w Szymbarku (1991-2000) na tle sytuacji synoptycznych
256
Małgorzata BLICHARZ Oddziaływanie miasta na częstość i intensywność przymrozków
257
Łukasz ŁUSZCZYŃSKI Struktura i zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Górach Świętokrzyskich
258
Marek PENCARSKI Warunki anemologiczne Tatr i Podhala dla potrzeb szybownictwa
259
Agnieszka GOŁĄBEK Sezonowe zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza w przyziemnej warstwie w Węglówce na podstawie 10-dniowych pomiarów w roku 2002
260
Marek LORENC Zmienność i zróżnicowanie temperatury minimalnej powietrza na Pogórzu Wielickim i Ciężkowickim
2004
261
Dawid MIARA Pokrywa śnieżna w południowej Polsce w dziesięcioleciu 1991-2000
262
Artur DUDA Związki między typami zachmurzenia a wielkością usłonecznienia w Krakowie (1991-2000)
263
Jerzy MRZYGŁÓD Wiekowy przebieg temperatury powietrza w Krakowie i Uppsali
264
Joanna ANIOŁ Klimat i bioklimat Polanicy-Zdroju (1971-1980)
265
Piotr WAŁACH Warunki termiczne półrocza zimowego w Krakowie
266
Renata KRAL Rozkład opadów atmosferycznych w południowej Polsce w dziesięcioleciu 1991-2000
267
Magdalena MIODEK Warunki termiczne Krakowa w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku
268
Edyta BŁASZCZYK Stosunki opadowe w Krakowie i Gaiku-Brzezowej w dziesięcioleciu 1991-2000
2005
269
Andrzej KOTARBA Zróżnicowanie zachmurzenia nad Afryką Północną na podstawie zdjęć satelitarnych Meteosata
270
Karolina FASTNACHT Warunki anemologiczne w Tatrach Polskich i Słowackich w okresie monitoringu w latach 2001-2003
271
Małgorzata OLEŚKIEWICZ Warunki anemologiczne Ustki i Kołobrzegu
272
Anna KUBÓW Warunki termiczne w Tatrach Polskich i Słowackich w okresie monitoringu ozonowego w latach 2001-2003
273
Marcin WRÓBEL Wiekowy przebieg opadów atmosferycznych w Krakowie, Pradze i Warszawie
274
Katarzyna KOŁKOWSKA Dni z mgłą w Warszawie i ich związek z typami cyrkulacji mas powietrza Blanki Osuchowskiej-Klein
275
Jakub SOROKA Organizacja i przestrzenne zróżnicowanie sieci pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Polsce
276
Michał PLUTECKI Wieloletni przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza w Warszawie i Sztokholmie
277
Marzena IWAŃCZYK Warunki termiczne miasta Nowy Sącz
278
Małgorzata MAJ Zachmurzenie i usłonecznienie Ustki i Kołobrzegu
279
Agnieszka ŻYGŁOWICZ Warunki klimatyczne uzdrowiska Krynica Zdrój
2006
280
Aleksandra KUDŁA Warunki termiczne i anemologiczne w Tatrach Polskich i Słowackich w okresie monitoringu ozonowego w roku 2004
281
Sylwester NOWAK Sezonowe warunki mikroklimatyczne w Przysusze w 2005 roku
282
Michał SZCZERBA Warunki klimatyczne Wysowej Zdroju
283
Tomasz BRUS Dni z mgłą w Krakowie
284
Anna GOROL Warunki klimatyczne Świeradowa Zdroju
285
Agnieszka REMBIEWSKA Termiczne pory roku w Krakowie w drugiej połowie XX wieku
286
Łukasz ZIELIŃSKI Termiczne pory roku na Kasprowym Wierchu w Zakopanem i Jabłonce
287
Piotr JASKUŁKA Zachmurzenie i usłonecznienie w Zakopanem w latach 1924-1995
288
Katarzyna CZARNOTA Gwałtowne dobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Krakowie
289
Marcin CHODOROWSKI Ekstremalne opady atmosferyczne w Krakowie
(1951-2000 )
290
Paweł KAWA Kontynentalizm i oceanizm termiczny klimatu Polski
291
Maria STRÓŻECKA Warunki termiczne Hali Gąsienicowej
292
Sebastian STYCZYŃSKI Próba oceny odczuć cieplnych człowieka na podstawie relacji bezpośrednich i badań instrumentalnych
293
Marta DOMINIK Ekstremalne średnie i dobowe wartości temperatury powietrza w Krakowie
2007
294
Maciej SZYMAŃSKI Fizyczne właściwości pokrywy śnieżnej w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach na podstawie badań w 2006 r.
295
Ewa RUSIN Wpływ zieleni miejskiej na sezonowe zróżnicowanie warunków termiczno-wilgotnościowych w Parku Jordana w Krakowie w 2006 r
296
Dawid POTOCZNY Typy pogody w Mucharzu na podstawie własnych pomiarów w latach 2000-2005
297
Agnieszka HAŚ Termiczne pory roku na Pogórzu Wielickim na przykładzie Gaika-Brzezowej
298
Barbara CZAJA Warunki klimatyczne Bukowiny Tatrzańskiej
299
Małgorzata KONIK Warunki klimatyczne Łysej Polany w Tatrach
300
Anna WĄS Helioterapeutyczne walory uzdrowiska Rabka Zdrój
301
Marta BOBROWICZ Bodźcowość termiczno-wilgotnościowa w Ogrodzie Botanicznym UJ na podstawie pomiarów mikroklimatycznych w 2006 roku
302
Anna STRZELEC Sezonowe zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych na Błoniach w Krakowie na podstawie pomiarów w 2006 roku
303
Łukasz POGWIZD Wpływ sytuacji synoptycznych, wybranych elementów meteorologicznych i zjawisk atmosferycznych na częstość wypadków drogowych w Olkuszu
304
Sylwia WYWIAŁ Wpływ miasta na wielkość zachmurzenia i usłonecznienia (na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej)
305
Anna CZĄSTKIEWICZ Sezonowe zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych w Parku Bednarskiego w Krakowie na podstawie pomiarów w 2006 roku
2008
306
Gabriela BRODACKA Walory klimatyczne dla potrzeb rekreacji na południowym wybrzeżu Devonu (Wielka Brytania)
307
Jakub KOPYCKI Warunki mikroklimatyczne na Polanie Wyżnia Kira Miętusia w Tatrach i ich związek z sytuacjami synoptycznymi
308
Agata DURLAK Warunki termiczno - wilgotnościowe Kotliny Sandomierskiej
309
Łukasz KIEŁT Analiza wpływu sytuacji synoptycznych na wypadki z udziałem lawin śnieżnych w Tatrach Polskich
310
Tadeusz MOJŻYSZEK Warunki termiczno - wilgotnościowe na terenie zabudowanym w Krakowie, na podstawie pomiarów w 2006 roku
311
Aneta WIATRAK Warunki mikroklimatyczne w Zabierzowie na podstawie pomiarów w 2007 roku
312
Ewa WALA Porównanie warunków pogodowych w miesiącach zimowych (listopad - marzec) w latach 2005/2007 w Krakowie
313
Dorota SZOPA Warunki klimatyczne Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
314
Anna PIRÓG Warunki klimatyczne Dukli na podstawie pomiarów na Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Roślin
315
Monika WÓJTOWICZ Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza w profilu Zakopane - Kasprowy Wierch

316

Michał SOLARZ Warunki klimatyczne Cagliari (Południowa Sardynia)
317
Ewa MICHALIK Zachmurzenie i usłonecznienie Pogórza Ciężkowickiego (na przykładzie Szymbarku)
318
Paweł MUSIAŁ Wieloletnia zmienność temperatury maksymalnej powietrza na Pogórzu Wielickim na przykładzie Gaika Brzezowej
319
Karolina BAJEK Dobowy przebieg temperatury gleby na Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach w 2004 roku
320
Rafał LISOWSKI Warunki pogodowe w Tarnowie i ich związek z sytuacjami synoptycznymi w latach 2006/2007
2009
321
Stanisław KĘPA Wiekowy przebieg temperatury powietrza na szczycie Hohenpeissenberg w Alpach Bawarskich
322
Beata OBAL Usłonecznienie i uwarunkowania helioterapii w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie
323
Anna WOLANIN Próba oceny wpływu warunków meteorologicznych na zachorowalność i zgony w gminie Jasienica Rosielna (województwo podkarpackie)
324
Andrzej BATKO Fale upałów w Europie Środkowej na przełomie XX i XXI wieku
325
Paweł SZABAT Wieloletnia zmienność stopnia kontynentalizmu termicznego klimatu na Pogórzu Wielickim (na przykładzie Gaika-Brzezowej)
326
Tomasz WALCZUK Wieloletni przebieg sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycznych we Wrocławiu, Krakowie i Lwowie
327
Iwona KORNOBIS Dni z mgłą w Gaiku-Brzezowej
328
Ewa NAWIEŚNIAK Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce i ich uwarunkowania cyrkulacyjne
329
Patrycja RAJCHERT Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie w świetle różnych klasyfikacji typów cyrkulacji
330
Aleksandra TUSIŃSKA Wieloletnia zmienność występowania mgieł na obszarze Krakowa
331
Piotr SUCHAŃSKI Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Europie wzdłuż 50°N
332
Agnieszka DZIADEK Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza na stanowiskach pomiarowych na łące i w lesie w Cieszynie na podstawie pomiarów w 2008 roku
2010
333
Maciej SMYK Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie warunków klimatycznych w rejonie Wysowej
334
Izabela WALCZAK Ekstremalne wartości temperatury powietrza w wybranych miejscach Europy od 1991 roku
335
Przemysław PLEWA Zmienność warunków termicznych i opadowych ze szczególnym uwzględnieniem wartości ekstremalnych na przykładzie Białegostoku
336
Diana KRUSZELNICKA Porównawcza charakterystyka wieloletnich wahań stosunków termiczno-opadowych w Krakowie i Wiedniu
337
Marek KOSOWSKI Zmienność występowania głębokich niżów nad Europą Środkową w latach 1961-2008
338
Sławomir SZOT Sytuacje synoptyczne sprzyjające występowaniu zjawisk niebezpiecznych dla lotnictwa
339
Szymon MARKOWICZ Zmienność występowania silnych wyżów nad Europą Środkową w latach 1961-2008
340
Elżbieta TRZECIAK Zmienność czasowa opadów atmosferycznych na stacji Port Victoria (Seszele)
341
Krzysztof GORCZYCA Roczne i dobowe amplitudy temperatury powietrza na Kasprowym Wierchu
342
Grażyna PLUTA Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie zachmurzenia w świetle różnych klasyfikacji typów cyrkulacji (na przykładzie Krakowa)
343
Małgorzata DUNAT Warunki termiczne w Bielsku-Białej (2000-2006)
344
Marta GRAJOSZEK Zawartość tlenu w powietrzu określona na podstawie pomiarów meteorologicznych na Stacji Naukowej UJ w Krakowie
345
Michał KURDZIEL Warunki topoklimatyczne Miękińskiej Góry (na podstawie pomiarów w 2008 r.)
346
Magdalena POLAŃSKA Zmienność z dnia na dzień temperatury powietrza w Zakopanem
347
Dariusz KLISIEWICZ Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza nad polem uprawnym w Libuszy na podstawie pomiarów w 2008 roku
348
Aleksandra DULEWICZ Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu mgieł w Polsce Północno-Wschodniej

 

prace z lat 2011-...

Rok
Autor
Tytuł
  2011
349
Katarzyna KAMIŃSKA Wpływ cyrkulacji na warunki termiczno-wilgotnościowe na podstawie danych z Meteorologicznej Stacji Automatycznej III Kampus UJ
350
Marlena ZAGUŁA
Klimatyczne uwarunkowania turystyki w Bieszczadach
351
Sebastian PEŁECH Zróżnicowanie mikroklimatyczne wybranych stanowisk pomiarowych w Zamościu (na podstawie pomiarów w 2010 roku)
352
Joanna BAJOREK Występowanie opadów śladowych w Krakowie w powiązaniu z cyrkulacją atmosferyczną (1874-2008)
353
Paweł KOTAS Masy powietrzne w Polsce Południowej - częstość, długotrwałość, następczość występowania (1951-2009)
354
Aleksander USZCZYK Zmienność czasowa i rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu Soły
 
355
Ewelina MOTAK Usłonecznienie w Polsce w półroczu ciepłym i jego związek z cyrkulacją atmosferyczną (2001-2009)
356
Robert CIESIELSKI Opady gradowe w Krakowie i Gaiku-Brzezowej (1965-2009)
 
357
Ewelina HENEK Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu ekstremalnych minimalnych temperatur powietrza w Polsce
358
Adam WILCZEWSKI Zachmurzenie w Europie w świetle danych naziemnych i satelitarnych
 
359
Marcin WILCZAK Najwyższe przyrosty pokrywy śnieżnej na tle sytuacji synoptycznych na przykładzie Szymbarku i Krakowa
360
Łukasz BĄK Maksymalne i minimalne dobowe temperatury powietrza w Krośnie i Lesku
 
361
Sabina STANISŁAWSKA Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu ekstremalnych maksymalnych temperatur powietrza w Polsce
 
362
Sylwia LEWANDOWSKA Tendencje zmian wybranych ekstremów klimatycznych na przełomie XX i XXI wieku (na przykładzie Krakowa)
 
363
Monika WOJDA Zmiany kierunków i prędkości wiatru w 2008 roku (na podstawie danych z Meteorologicznej Stacji Automatycznej III Kampus UJ)
 
364
Dominika CIARANEK Przebieg temperatury gleby na Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie w 2008 roku
 
365
Piotr DUBIEL Warunki termiczno-wilgotnościowe w Krośnie
 
366
Klaudia KULCZYCKA Zróżnicowanie warunków klimatycznych Beskidu Wyspowego
 
367
Dorota ADAMUS Wpływ typów cyrkulacji na zróżnicowanie maksymalnych dobowych opadów atmosferycznych w profilu pionowym Karpat
 
368
Maciej FURMANEK Pokrywa śnieżna w Gaiku-Brzezowej i możliwości jej wykorzystania w sportach zimowych
 
369
Katarzyna MLECZKO Zmienność temperatury i wilgotności powietrza w Krakowie w 2008 roku (na podstawie danych z meteorologicznej stacji automatycznej III Kampus UJ)
 
370
Artur BRZĘK Próba oceny warunków biometeorologicznych w otoczeniu III Kampusu UJ
 
371
Magdalena KMIECIAK Wpływ warunków pogodowych na występowanie wypadków drogowych w Krakowie
  2012
372
Barbara BLAK Zróżnicowanie mikroklimatyczne wybranych stanowisk pomiarowych w Sułkowicach (na podstawie pomiarów w 2010 roku)
373
Karolina KRYPEL Zróżnicowanie maksymalnej dobowej temperatury powietrza w Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie
374
Kamila URGACZ Przebieg temperatury powietrza w Krakowie w dziesięcioleciu 2001-2010 na tle XX wieku
375
Edyta SARAPATA Zmienność temperatury powietrza w XX wieku na Zugspitze w Alpach Bawarskich
376
Michał KAŹMIERCZAK Przydatność warunków klimatycznych Pogórza Wielickiego na potrzeby sadownictwa
377
Joanna ŻAŃCZAK Wieloletnia zmienność występowania niekorzystnych warunków pogodowych dla transportu drogowego na Pogórzu Wielickim
378
Anna WOŹNIAK Opady atmosferyczne w roku 2010 w dorzeczu górnej Wisły i ich uwarunkowania cyrkulacyjne
379
Jacek MAZUR Wieloletnia zmienność śnieżności zim w Krakowie
380
Joanna SZLAGOR Wpływ sytuacji synoptycznych na zmiany typów pogody z dnia na dzień w Krakowie
381
Natalia NOWAK Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wielkość strat powodziowych w dorzeczu Raby na obszarze Myślenic
382
Grzegorz LURANC Wpływ sytuacji synoptycznych na widzialność w województwie małopolskim
383
Maria ORAWCZAK Wpływ warunków klimatycznych na rozwój sadownictwa w wybranych obszarach Polski
384
Jacek JASTRZĘBSKI Upalne lato 2010 roku w Rosji
385
Alicja PIĘTAK Próba oceny wpływu warunków meteorologicznych na występowanie zawałów serca w Krakowie
386
Michał GŁÓWKA Próba oceny wpływu stężenia pyłów zawieszonych PM 10 na usłonecznienie w Krakowie
387
Krzysztof WOŚ Wpływ sytuacji synoptycznych na stosunki termiczne warunkujące rozwój sadownictwa na Pogórzu Wielickim
388
Michał BOBROWSKI Detekcja warunków ograniczonej widzialności z wykorzystaniem danych naziemnych i satelitarnych na obszarze Polski
389
Barbara LASKOWSKA Tendencje zmian temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Karpatach i na Wybrzeżu (1951-2006)
390
Anna KIMSZAL Zmienność wartości wskaźnika Wind Chill na postawie danych z Meteorologicznej Stacji Automatycznej III Kampus
391
Norbert SZYMAŃSKI Wpływ sytuacji synoptycznych na dobowy przebieg temperatury powietrza w Gaiku-Brzezowej
392
Wojciech MUCHA Wieloletnia zmienność warunków termiczno- opadowych w Tatrach i na Wybrzeżu
393
Karolina JĘDRYCHOWSKA Rola typów cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu warunków biometeorologicznych w Krakowie
  2013
394
Ewelina STACHURA Rola sytuacji synoptycznych w powstawaniu opadów atmosferycznych wywołujących powodzie w Karpatach Zachodnich
395
Daniel CELIŃSKI-MYSŁAW Studium występowania zjawiska derecho w Polsce
396
Natalia NIEMCZYK Duże zmiany temperatury powietrza z dnia na dzień w Polsce i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną (2001-2010)
397
Adrian RYŃSKI Związek między zanieczyszczeniami pyłowymi a opadami atmosferycznymi w Krakowie
398
Michał RUSAK Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zanieczyszczenia powietrza w Kielcach
399
Marlena PODSIEDLIK Ocena sprawdzalności wybranych przysłów ludowych o pogodzie (na podstawie Krakowa)
400
Aleksandra MARTYS Warunki termiczne i opadowe w Europie Środkowej (1951-2010)
401
Emilia PRZYWARA Fale upałów i okresy upalne w Pradze
402
Beata GABRYŚ Warunki pogodowe na trasie Kraków-Olkusz w sezonie jesienno-zimowym
403
Antonina MAZURKIEWICZ Zmienność z dnia na dzień temperatury powietrza na Kasprowym Wierchu
404
Mariusz HAJDO Warunki topoklimatyczne Połoniny Wetlińskiej
405
Rafał KUŹMICKI Burze w Polsce i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną (2001- 2010)
406
Oskar LIPIŃSKI Zminność warunków termicznych i opadowych w Alpach Wschodnich i Karpatach Zachodnich i jej uwarunkowania cyrkulacyjne
407
Dominik GARGOL Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu warunków bioklimatycznych Krakowa
408
Marek KANIA Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania dni pochmurnych i chmur piętra niskiego w Krakowie
409
Mateusz PAWLUŚ Zróżnicowanie gradientów termicznych w profilu pionowym Kasprowy Wierch- Zakopane w zależności od typów cyrkulacji
410
Michał ŻURAWSKI Warunki meteorologiczne tras żeglugowych na Północnym Atlantyku
  2014
411
Agata BRZUCHACZ Zmienność termicznych i fenologicznych pór roku na Podhalu
412
Bernadetta ALTERMAN Warunki pogodowe sprzyjające lotom szybowcowym z lotnisk Bezmiechowa i Warszawa-Babice
413
Joanna ŚLIWKA Wpływ ekstremalnych wartości temperatury powietrza na samopoczucie człowieka na podstawie danych z Krakowa (2001-2010)
414
Monika ŚCIGAŁA Wpływ zachmurzenia na przebieg dobowy temperatury powietrza (na podstawie stacji Kraków-Balice)
415
Ewa KRĘPA Osobliwości w przebiegu rocznym temperatury powietrza w Krakowie w latach 1826-2010
416
Iwona WRÓBEL Wyładowania atmosferyczne nad Europą Środkową w świetle danych teledetekcyjnych
417
Radosław KOPCZYŃSKI Występowanie burz w Polsce Południowej
418
Anna GRADOWSKA Wpływ sytuacji synoptycznych i warunków meteorologicznych na zanieczyszczenie powietrza w Zakopanem
419
Angelika PALARZ Zmienność inwersji temperatury powietrza w Karpatach Zachodnich w świetle warunków cyrkulacyjnych
420
Ewelina SOBCZAK Ekstremalne temperatury powietrza w dolnej troposferze nad Karpatami Zachodnimi
421
Agnieszka SUDER Porównanie klimatu Kasprowego Wierchu i Łomnicy w latach 2001-2010 na podstawie typologii pogód
422
Joanna KILIAN Klimat Kotliny Sandomierskiej
423
Anna KOTARBA Ocena warunków bioklimatycznych Nowego Sącza
424
Karolina MOSTOWIK Opady atmosferyczne w dorzeczu górnej Wisły w roku 2012 i ich uwarunkowania cyrkulacyjne
425
Jakub M. FILIPOWSKI Zróżnicowanie przestrzenne warunków radiacyjnych w Krakowie z wykorzystaniem GIS
  2015
426
Beata GRABOWSKA Chwiejność atmosfery nad Karpatami Zachodnimi i jej uwarunkowania cyrkulacyjne
427
Paulina HODUN Klimat uzdrowiska Horyniec Zdrój
428
Agnieszka SULIKOWSKA Anomalnie ciepłe i zimne miesiące na Alasce
429
Krzysztof MITKA Anomalnie ciepłe i zimne miesiące na Islandii
430
Joanna KOCZKODAJ Termiczne pory roku w strefie klimatu umiarkowanego w Europie
431
Ewelina MIŚKOWIEC Zmienność z dnia na dzień temperatury powietrza w profilu Turbacz-Kasprowy Wierch
432
Katarzyna KUDŁACZ Zmienność występowania sytuacji meteorotropowych w Rzeszowie
433
Katarzyna BARCZYK Wpływ warunków meteorologicznych na dobowy przebieg stężenia ozonu troposferycznego w Krakowie
434
Mateusz WOJTALA Wpływ warunków meteorologicznych na sezon grzewczy w Krakowie
435
Aleksandra GARGOL Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania dni z całkowitym zachmurzeniem w Polsce
436
Bartłomiej BEDNARZ Zmienność opadów atmosferycznych na Podhalu i jej uwarunkowania cyrkulacyjne
437
Paulina MARSZAŁEK Wieloletnia zmienność temperatury minimalnej powietrza w Kotlinie Żywieckiej w świetle sytuacji synoptycznych
438
Magdalena MICHALIK Wpływ cyrkulacji atmosfery i warunków lokalnych na widzialność na wybranych lotniskach w południowej Polsce
439
Małgorzata JĘDRZEJEK Odczuwalne warunki termiczne w okresie zimowym w przekroju południkowym Hel-Kasprowy Wierch
440
Katarzyna KOWAL Wpływ warunków atmosferycznych na temperaturę gleby (na przykładzie Krakowa)
441
Paulina PALUS Zależność występowania opadów atmosferycznych od rodzaju chmur na przykładzie Krakowa
442
Tomasz PODSTAWSKI Wpływ rzeźby i użytkowania terenu na zróżnicowanie temperatury powietrza w Krakowie w wybranych sytuacjach synoptycznych
443
Anna MSZAL Wieloletnia zmienność temperatury minimalnej powietrza w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej w świetle sytuacji synoptycznych
444
Anna GOLIK Wieloletnia zmienność wysokości pokrywy śnieżnej w Beskidzie Śląskim i Żywieckim i jej uwarunkowania cyrkulacyjne
445
Michał OBROCHTA Zróżnicowanie przestrzenne ekstremalnych temperatur powietrza w Karpatach Polskich (1961-2010)
446
Maciej SAMONEK Zmienność ilości wody opadowej w wybranych zlewniach Karpat Polskich
  2016
447
Izabela GUZIK Wieloletnia zmienność temperatury powietrza z dnia na dzień w Krakowie
448
Radosław NOWAK Porównanie wybranych wyników pomiarów meteorologicznych wykonanych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi (na przykładzie danych z Krakowa)
449
Sylwia KUT Zależność warunków wiatrowych od cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie Balic
450
Szymon PORĘBA Uwarunkowania cyrkulacyjne konwekcji nad Europą
451
Karolina WARZOCHA Ocena zróżnicowania opadów atmosferycznych w Polsce w świetle różnych źródeł danych i metod spacjalizacji
452
Anna DROŻDŻ Wpływ zachmurzenia na występowanie opadów w Tatrach
453
Małgorzata MRÓZ Uciążliwość warunków biotermicznych w Tarnowie
454
Dominika STARZAK Anomalie termiczne w strefie podbiegunowej Azji
455
Katarzyna KOZŁOWSKA Charakterystyka i klasyfikacja odwilży atmosferycznych w Sudetach
456
Katarzyna PACHOTA Wpływ warunków meteorologicznych na zapadalność na grypę w województwie małopolskim
457
Mateusz GRYGA Wpływ typów pogody w sezonie letnim na atrakcyjność turystyczną Soliny
458
Martyna FIJOŁEK Zróżnicowanie dobowej amplitudy temperatury powietrza w Krakowie w latach 2001-2010
459
Marta WROŃSKA Zmienność opadów atmosferycznych w Krakowie w dziesięcioleciu 2001-2010 na tle ich przebiegu w XX wieku
460
Aneta MAREK Wpływ typów cyrkulacji na ewapotranspirację na przykładzie Krakowa
461
Radosław WIERZBIŃSKI Wpływ widzialności na funkcjonowanie portu lotniczego Rzeszów-Jasionka w latach 2001-2010
462
Kinga PILAWSKA Uwarunkowania atmosferyczne obserwacji astronomicznych w Krakowie
463
Małgorzata MARCINEK Charakterystyka, klasyfikacja i zasięg oddziaływania wiatru halnego
  2017
464
Diana KOPACZKA Zróżnicowanie warunków klimatycznych w Japonii
465
Agnieszka PAKOSZ
Zmienność rodzajów chmur w Polsce
466
Kinga GUZY Okresy bezopadowe w Polsce i ich uwarunkowania
467
Sebastian PRZEPIÓRKA Wpływ sytuacji synoptycznych i warunków meteorologicznych na stężenie pyłu zawieszonego PM10 w województwie małopolskim
468
Roksana SIEWIERSKA-STACHURA Wpływ warunków meteorologicznych na dobowe stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w Krakowie
469
Gabriela KONIECZNA Ocena warunków biometeorologicznych Antarktydy
470
Małgorzata DZIWISZ Upalne lato 2015 roku w Polsce
471
Adriana DOBROWOLSKA Uwarunkowania meteorologiczne uprawy winorośli na Dolnym Śląsku
472
Eliza KOPERCZAK Możliwości wykorzystania energii wiatru na Pogórzu Wielickim na potrzeby małej elektrowni wiatrowej
  2018
473
Klaudia ESZ Warunki meteorologiczne a zanieczyszczenie powietrza w Bełchatowie w latach 2011-2015
474
Michał CISZEWSKI Wpływ zachmurzenia na natężenie promieniowania UV w Krakowie
475
Gabriel STACHURA Wpływ warunków meteorologicznych na strukturę pokrywy śnieżnej na przykładzie Hali Gąsienicowej
476
Łukasz KAŹMIERCZAK Regiony klimatyczne Karpat Zachodnich
w świetle współczesnych danych i metod
477
Mateusz KOLUSZ Zróznicowanie inwersji termicznych w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej na tle sytuacji synoptycznych
478
Aleksandra SĄDAG Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania dni bezchmurnych w Polsce
479
Marzena KIERCZAK Wpływ cyrkulacji na zminność usłonecznienia na Spitsbergenie
480
Monika JANKOWIAK Porównanie zmienności usłonecznienia w Krakowie i Poczdamie
 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych