Ostatnia aktualizacja: 2020-12-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy emerytowani

Wszyscy pracownicy
Profesorowie tytularni
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Doktoranci

[G] [I] [J] [K] [L] [P] [S] [T]

 

G

prof. dr hab. Krystyna German

Zakład Geografii Fizycznej

prof. dr hab. Zygmunt Górka

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

prof. dr hab. Czesław Guzik

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

 

I

dr hab. Bogdana Izmaiłow

Zakład Geomorfologii

 

J

prof. dr hab. Antoni Jackowski

Zespół Geografii Religii

prof. dr hab. Adam Jelonek

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

 

K

prof. dr hab. Bronisław Kortus

Zakład Rozwoju Regionalnego

dr Leszek Kowanetz

Zakład Klimatologii

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

L

dr Lidia Luchter

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

P

dr hab. Michał Paszkowski

Zakład Rozwoju Regionalnego

prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

S

prof. dr hab. Stefan Skiba

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

dr hab. Maria Soja

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

 

T

prof. dr hab. Janina Trepińska

Zakład Klimatologii

[G] [I] [J] [K] [L] [P] [S] [T]

© IGiGP UJ "2021"