Ostatnia aktualizacja: 2020-12-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Młodsi pracownicy naukowi

Wszyscy pracownicy
Pracownicy emerytowani
Profesorowie tytularni
Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Doktoranci

[A] [B] [D] [G] [H] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [W]

 

A

dr Anna Avdiushchenko

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

B

dr Anita Bernatek-Jakiel

Zakład Geomorfologii

dr Anna Bojarczuk

Zakład Hydrologii

 

D

mgr inż. Monika Dobosz

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Projekt FORECOM

dr Jarosław Działek

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

G

dr Jadwiga Gałka

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr Katarzyna Gorczyca

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr Robert Guzik

Zakład Rozwoju Regionalnego

 

H

dr Joanna Hibner

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

J

mgr Michał Jakiel

Zakład Geografii Fizycznej

 

K

dr Dominik Kaim

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

dr Piotr Kłapyta

Zakład Geomorfologii

dr Arkadiusz Kocaj

Zakład Rozwoju Regionalnego

dr inż. Natalia Kolecka

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

dr Arkadiusz Kołoś

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr Magdalena Kubal-Czerwińska

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

 

L

dr Justyna Liro

Zespół Geografii Religii

 

M

dr Łukasz Musielok

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

 

N

dr Agnieszka Nowak-Olejnik

Zakład Geografii Fizycznej

 

O

dr Krzysztof Ostafin

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

 

P

dr Robert Pawlusiński

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

dr Aneta Pawłowska-Legwand

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

dr Małgorzata Pietrzak

Dydaktyka geografii

 

R

dr Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz

Zakład Hydrologii

mgr Marcin Rechciński

Zakład Geografii Fizycznej

 

S

dr Joanna Paulina Siwek

Zakład Hydrologii

dr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr Mateusz Szczęch

Zespół RS4FOR

 

T

dr Jakub Taczanowski

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

dr Mateusz Troll

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Zbiory Kartograficzne

dr Piotr Trzepacz

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

 

W

dr Dominika Wrońska-Wałach

Zakład Geomorfologii

[A] [B] [D] [G] [H] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [W]

© IGiGP UJ "2021"