Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

prof. dr hab. Krystyna German

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.46

Phone +48/12-664-5282

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
KONSULTACJE
po uzgodnieniu drogą elektroniczną

© IGiGP UJ "2021"