Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr hab. Anna Michno, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.34

Phone +48/12-664-5271

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2021-02-19.

Konsultacje:
Terminy konsultacji w sem. wiosenny 2020/2021: poniedziałek, godz. 10.00-12.00 (MS Teams)
W ustalonym terminie będę dostępna w MS Teams (można dołączyć do spotkania, można zadzwonić w MS Teams).
Oczywiście przez cały semestr możliwe będą również konsultacje drogą mailową, lub w inny ustalony indywidualnie sposób.

Kontakt mailowy: anna.michno@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:
1. Holoceńska ewolucja dolin rzecznych w obszarach wyżynnych i pogórskich.
2. Wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na ewolucję różnej wielkości dolin rzecznych.
3. Uwarunkowania lokalne rozwoju dolin.
4. Sedymentologiczny zapis ewolucji rzeźby.
5. Terenowe i laboratoryjne metody badań osadów czwartorzędowych.
6. Współczesne procesy morfogenetyczne w różnych strefach klimatycznych.
Obszary realizacji badań: Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska, Karpaty Zewnętrzne, Podhale, Tatry, S Maroko

© IGiGP UJ "2021"