Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Małgorzata Pietrzak

Stanowisko: st. wykładowca

Dydaktyka geografii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.19

Phone +48/12-664-5298

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-08-11.

Konsultacje:
Konsultacje w dniu 12.08.2020 w godz.12-12.45
W okresie 13-23.08.2020 będę przebywać na urlopie.
Adres mailowy: malgorzata.pietrzak@uj.edu.pl

 

W przypadku skierowań na praktyki, omawiania przebiegu praktyk oraz zaliczenia kursu dydaktyki proszę umawiać się na indywidualne spotkanie.
Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk.
Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
Informuję, że podczas konsultacji udzielam rad i wskazówek, wyjaśniam, wyrażam opinie.
Podczas konsultacji nie prowadzę indywidualnego nauczania.

Ogłoszenia

2020-08-11: M.Pietrzak - konsultacje (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2020"