Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikaprof. dr hab. Marek Drewnik

Stanowisko: profesor zwyczajny

Funkcja: dyrektor IGiGP UJ, kierownik zakładu

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.28

Phone +48/12-664-5361

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-01-27.

Konsultacje:
W r.a. 2019/20 dyżury dla studentów (pokój nr 2.28) odbywają się w następujących terminach:
- poniedziałki 9.00-10.00,
- środy 9.00-10.00.

Uwaga! Odwołania i przesunięcia dyżurów są ogłaszane na stronie www.geo.uj.edu.pl

© IGiGP UJ "2020"