Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek

Stanowisko: pracownik emerytowany

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.02

Phone +48/12-664-5288

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
wtorek: 10:00-11:00
(pok. 3.02)

© IGiGP UJ "2021"