Ostatnia aktualizacja: 2021-02-24

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Funkcja: opiekun naukowy Stacji Zakładu Klimatologii w Ogrodzie Botanicznym

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.34

Phone +48/12-664-5326

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-09-11.

Konsultacje:
Konsultacje we wrześniu 2020 r.
za pośrednictwem e-maila
lub
MS Teams / Skype po uzgodnieniu terminu drogą e-mailową.

 

http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/pracownicyKP.htm

© IGiGP UJ "2021"