Ostatnia aktualizacja: 2021-04-28

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Robert Guzik

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.27

Phone +48/12-664-5334

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2021-03-01.

Konsultacje:
Dr Robert Guzik – konsultacje semestr wiosenny 2020/2021

poniedziałki 10:30-11:30 (MS Teams)
wtorki 10:00-11:00 (MS Teams)

Link do konsultacji na MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a16cfb45a709f424aad972b634cbe2b22%40thread.tacv2/conversations?groupId=0dbbb4c0-ebcb-48b1-90ec-91b86cdc82fd&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Inne terminy możliwe po umówieniu: robert.guzik@uj.edu.pl

Większość spraw można zapewne załatwić mailowo - od poniedziałku do piątku odpowiadam na maile w przeciągu 24 godzin :-).

 

Robert Guzik jest adiunktem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiował geografię w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Hull University w Wielkiej Brytanii. Przez rok pracował w Gloucestershire University w Wielkiej Brytanii. Brał udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych poświęconych tematyce rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest autorem ekspertyz dla UNESCO, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich oraz władz lokalnych. Pełni funkcję asesora Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w polach Rewitalizacja Obszarów Miejskich i Wiejskich oraz w polu Społeczeństwo Informacyjne. Zawodowo interesuje się uwarunkowaniami i aspektami przestrzennymi funkcjonowania przemysłu samochodowego, problematyką dostępności komunikacyjnej, uwarunkowaniami rozwoju regionalnego, rewitalizacją miast, budową społeczeństwa informacyjnego oraz badaniami poziomu życia. Prywatnie interesuje się obszarami górskimi Europy, których zdobywa szczyty, jest też zapalonym narciarzem i kolekcjonerem map.

© IGiGP UJ "2021"