Ostatnia aktualizacja: 2020-10-20

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Mateusz Troll

Stanowisko: st. wykładowca

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Zbiory Kartograficzne

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.42

Phone +48/12-664-6498

Phone+48/12-664-6832

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-10-02.

Konsultacje:
Konsultacje na platformie MS Teams:
środy, w godz. 10:00-11:00
czwartki, w godz. 12:00-13:00

 

Ogłoszenia

2020-10-27: Zbiory Kartograficzne - odwołanie dyżurów (27-30 X) (Inne)

2020-10-21: Geoinformatyka - przełożenie wykładu z 21 na 28 X (Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia))

2020-10-21: M. Troll - dzisiejsze konsultacje (21 X) (Ogłoszenia o konsultacjach)

2020-10-21: Zbiory Kartograficzne - odwołanie dyżurów (21-22 X) (Inne)

© IGiGP UJ "2020"