Ostatnia aktualizacja: 2020-11-16

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.06

Phone +48/12-664-5331

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-10-06.

Konsultacje:
Konsultacje MS Teams:
Wtorki (10.00-11.00) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aac73116a86984f5d91a5ec99515559bf%40thread.tacv2/1601637881345?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22fe498d90-660b-4d15-a996-42fea18f12b1%22%7d

Dyżur w środy (12.00-13.00) (z wyjątkiem 16.12.2020 i 13.01.2021)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aac73116a86984f5d91a5ec99515559bf%40thread.tacv2/1601637825148?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22fe498d90-660b-4d15-a996-42fea18f12b1%22%7d

Dyżur dla doktorantów SD NS (IGiGP, pokój 3.06)
Pierwwsze środy miesiąca 12.00-13.00

Harmonogram dyżurów może ulec zmianie.
Grzegorz Micek

E-mail: grzegorz.micek@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:
bliskość geograficzna, przepływy wiedzy, mechanizmy powstawania firm, czynniki lokalizacji usług, firmy ponadnarodowe i ich wpływ na otoczenie lokalne i regionalne, metody badań geografii ekonomicznej, nowe działalności gospodarcze (sektor IT, usługi dla biznesu, biotechnologia).

© IGiGP UJ "2020"