Ostatnia aktualizacja: 2020-12-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr Piotr Trzepacz

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: z-ca dyrektora instytutu, kierownik studiów

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.18

Phone +48/12-664-5234

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-09-08.

Konsultacje:
DYŻURY
(1)SPRAWY STUDENCKIE ODPOWIADAJĄCE ZADANIOM Z-CY DYREKTORA DS. STUDENCKICH

Miejsce: pokój 1.04 w budynku Instytutu Nauk Geologicznych

Terminy:
wtorek 11.00-12.00
czwartek 13.30-14.30

UWAGI OGÓLNE: wszelkie pisma (poprawnie wypełnione, właściwie zredagowane) należy składać w Dziekanacie Studenckim, korespondencję mailową dotyczącą wszelkich formalności również należy przesyłać na adres Dziekanatu Studenckiego a nie do mnie

(2)KONSULTACJE ZWIĄZANE Z PROWADZONYMI PRZEZE MNIE ZAJĘCIAMI

Miejsce: pokój 3.24 w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Terminy:
wtorek 10.00-11.00
czwartek 12.30-13.30

 

Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym opublikowane są na stronie internetowej https://piotrtrzepacz.wordpress.com/
Zapraszam!!

© IGiGP UJ "2021"