Ostatnia aktualizacja: 2020-12-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr hab. Małgorzata Luc

Stanowisko: adiunkt

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.35

Phone +48/12-664-5322

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-10-07.

Konsultacje:
Konsultacje online na Skype: go.sia.home77@gmail.com
PONIEDZIAŁEK: 14:00-15:00
CZWARTEK: 11:00-12:00

 

geoinformatyka, badania krajobrazowe, zmiany użytkowania ziemi

© IGiGP UJ "2021"