Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Marek Ciechowski

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Phone +48/12-664-5296

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
Konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą e-mailową.

© IGiGP UJ "2021"