Ostatnia aktualizacja: 2020-12-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Barbara Jaśkowiec

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową (pok 3.14)

© IGiGP UJ "2021"