Ostatnia aktualizacja: 2021-02-24

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Sławomir Szot

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.14

Phone +48/12-664-5278

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
Konsultacje możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

© IGiGP UJ "2021"