Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Anna Wójtowicz-Nowakowska

Stanowisko: doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

© IGiGP UJ "2020"