Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Aneta Szablowska-Midor

Stanowisko: pracownik naukowo-techniczny; otwarty przewód doktorski

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.46

Phone +48/12-664-5301

KopertaMail

© IGiGP UJ "2020"