Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikadr hab. Wojciech Szymański

Stanowisko: profesor uczelni

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.14

Phone +48/12-664-5264

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-21.

Konsultacje:
Poniedziałek: 10.00-11.00
Czwartek: 11.00-12.00

 

Zainteresowania badawcze:

geneza gleb, mikromorfologia gleb, mineralogia gleb, minerały ilaste w środowisku glebowym, geneza i znaczenie poziomu fragipan, gleby stref polarnych

© IGiGP UJ "2021"