Ostatnia aktualizacja: 2021-04-28

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr Piotr Kłapyta

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: sekretarz naukowy IGiGP UJ

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.16

Phone +48/12-664-5293

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-10-06.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze jesiennym (pok.2.16):
Wtorek 10.30-11.30
Środa 10.15-11.15

 

Późnoglacjalna i holoceńska ewolucja rzeźby wysokogórskiej, geomorfologia glacjalna i peryglacjalna, sedymentologiczny zapis aktywności spływów gruzowych, wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na ewolucję rzeźby cyrków glacjalnych, paleogeograficzne znaczenie lodowców gruzowych, metody datowania względnego form w górach wysokich, problematyka kolonizacji wołoskiej Karpat

© IGiGP UJ "2021"