Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr Piotr Kłapyta

Stanowisko: adiunkt

Funkcja: sekretarz naukowy IGiGP UJ

Zakład Geomorfologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.16

Phone +48/12-664-5293

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze jesiennym (pok.2.16):
Środa 10.00-11.00
Czwartek 11.00-12.00

 

Późnoglacjalna i holoceńska ewolucja rzeźby wysokogórskiej, geomorfologia glacjalna i peryglacjalna, sedymentologiczny zapis aktywności spływów gruzowych, wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na ewolucję rzeźby cyrków glacjalnych, paleogeograficzne znaczenie lodowców gruzowych, metody datowania względnego form w górach wysokich, problematyka kolonizacji wołoskiej Karpat

© IGiGP UJ "2020"