Ostatnia aktualizacja: 2021-04-28

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Marcin Rechciński

Stanowisko: asystent, doktorant

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19

Phone +48/12-664-5262

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-02-26.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze wiosennym:
środy godz. 10:30-11:30 (pok. 2.19)
piątki godz. 10:30-11:30 (od 6.03.20; pok. 2.0.13, INoŚ UJ)

 

Zainteresowania badawcze:

konflikty społeczne wokół obszarów chronionych,
zastosowanie koncepcji PPGIS na obszarach cennych przyrodniczo,
rozwój teorii ochrony przyrody, koncepcja usług ekosystemowych,
zarządzanie turystyką na obszarach chronionych (idea ekoturystyki),
przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego.

© IGiGP UJ "2021"