Ostatnia aktualizacja: 2021-02-24

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Anna Woźniak

Stanowisko: otwarty przewód doktorski

Zakład Klimatologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.14

Phone +48/12-664-5278

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
Po uzgodnieniu drogą e-mailową na adres anna2.wozniak@doctoral.uj.edu.pl (lub, w razie pilnego kontaktu, anna2.wozniak@gmail.com).

© IGiGP UJ "2021"