Ostatnia aktualizacja: 2021-04-28

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Mateusz Stolarczyk

Stanowisko: laborant, doktorant

Laboratoria IGiGP

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 0.40

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019 (pokój 0.40 - laboratoria IGiGP):

poniedziałki - 14:00-15:00
wtorki - 12:00-13:00

W sprawach pilnych proszę kontaktować się poprzez adres e-mail: mateusz.stolarczyk@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Torfowiska i gleby organiczne, antropogeniczne przekształcenia ekosystemów podmokłych, analiza instrumentalna w badaniach materii organicznej, formy fosforu w glebie.

Peat bogs and organic soils, anthropogenic transformation of wetland ecosystems, instrumental analysis in the study of organic matter, the forms of phosphorus in the soil.

© IGiGP UJ "2021"