Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr inż. Natalia Kolecka

Stanowisko: adiunkt

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.41

Phone +48/12-664-5323

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2021-03-29.

Konsultacje:
W okresie od 1 marca 2021 przebywam na urlopie bezpłatnym.
Since March 1, 2021 I am on an unpaid leave.

 

© IGiGP UJ "2021"