Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr Katarzyna Gorczyca

Stanowisko: adiunkt

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.21

Phone +48/12-664-5235

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
konsultacje w okresie wakacyjnym
02.07 godz. 11.15-12.00
Istnieje możliwość ustalenia konsultacji w lipcu lub wrześniu po uzgodnieniu terminu drogą e-mailową.

Pokój 3.21

 

Geografia miast
Gospodarka przestrzenna
Planowanie Przestrzenne
Rewitalizacja
Wielkie osiedla mieszkaniowe

© IGiGP UJ "2021"