Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Marcin Szwagrzyk

Stanowisko: doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.44

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2019-10-16.

Konsultacje:
Piątki, 16:00-17:00. pokój 3.44

© IGiGP UJ "2021"