Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Magdalena Miśkowiec

Stanowisko: doktorant

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Phone +48/12-664-5296

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-02-23.

Konsultacje:
wtorek: 14.00-15.00
p.3.16

 

partycypacja społeczna, rewitalizacja, planowanie przestrzenne, adaptacja obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu

© IGiGP UJ "2021"