Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr inż. Katarzyna Staszyńska

Projekt zewnętrzny

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19

Phone +48/12-664-5294

 

Zainteresowania badawcze

Różnorodność gatunkowa i strukturalna lasów górskich, ochrona przyrody w lasach, monitoring stanu ekosystemów leśnych, naturalne i antropogeniczne zmiany w strukturze drzewostanów. Znaczenie sieci obszarów Natura 2000 dla zachowania i ochrony cennych siedlisk leśnych. Zastosowanie technologii informacji geograficznej w monitoringu stanu i różnorodności drzewostanów górskich.


Research Interests

Species and structural diversity of mountain tree-stands. Forest ecosystems conservation and monitoring of their condition. Natural and anthropogenic changes in the tree-stands structure. Importance of the Natura 2000 network for the conservation and active protection of the valuable forest habitats. Application of geographic information technology in monitoring of the state and diversity of mountain forests.

© IGiGP UJ "2021"