Ostatnia aktualizacja: 2020-11-16

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Łukasz Fiedeń

Stanowisko: doktorant

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Phone +48/12-664-5296

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-10-27.

Konsultacje:
konsultacje odbywają się na MS Teams w formie audio/wideo rozmowy
czwartek: 11.30–12.30
w innych terminach – po uzgodnieniu mailowym

 

Zainteresowania badawcze:
dostępność przestrzenna, funkcjonowanie i organizacja transportu zbiorowego, mobilność mieszkańców obszarów wiejskich, wpływ inwestycji drogowych na użytkowanie gruntów i jakość życia w skali lokalnej i regionalnej, zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii człowieka, postrzeganie klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych, geografia polityczna, dostępność centrów nowoczesnych usług biznesowych
WWW: http://bit.ly/ZRR_LukaszFieden

Ogłoszenia

2020-11-26: Ł. Fiedeń – odwołane konsultacje 26.11 (Ogłoszenia o konsultacjach)

© IGiGP UJ "2020"