Ostatnia aktualizacja: 2020-07-15

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr Agnieszka Nowak-Olejnik

Stanowisko: asystent

Zakład Geografii Fizycznej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.21

Phone +48/12-664-6308

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-03-13.

Konsultacje:
W związku z zakazem przebywania studentów w budynkach WGiG UJ (Komunikat Dziekana WGiG UJ z dn. 13.03.2020) zapraszam do konsultowania się droga mailową lub w razie potrzeby ustalenia tą drogą innej formy komunikacji.

 

© IGiGP UJ "2020"