Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Diana Konował

Stanowisko: doktorant

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.15

Phone +48/12-664-5259

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-03-17.

Konsultacje:
Piątek 9:45 - 10:45
pok. 2.15

 

© IGiGP UJ "2021"