Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

mgr Agnieszka Świgost-Kapocsi

Stanowisko: doktorant

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Phone +48/12-664-5296

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-05-26.

Konsultacje:
Proszę o kontakt mailowy

 

Rola kobiet w rozwoju lokalnym
Partycypacja społeczna (inicjatywy lokalne, innowacje, ruchy miejskie)
Społeczny wymiar rewitalizacji
Geografia miast ze szczególnym uwzględnieniem miast przemysłowych
Obszary zielone w miastach (Green development) i transport rowerowy

© IGiGP UJ "2021"