Ostatnia aktualizacja: 2020-11-16

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Pracownicy

dr Joanna Hibner

Stanowisko: asystent

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.04

Phone +48/12-664-5291

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2020-10-27.

Konsultacje:
Zapraszam na konsultacje poprzez MS Teams lub drog± mailow±:
Wtorek: 12:00-13:30
Czwartek:12:00-13:30

 

© IGiGP UJ "2020"