STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Ogloszenia

2020-06-18

Terenowe metody badań przyrodniczych, Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych, Ćwiczenia terenowe Okolice Krakowa - podział na grupy, termin zajęć

Szanowni Państwo, studenci I roku, studenci powtarzający przedmioty TMBP, TMBSE, Okolice Krakowa. 
 
Jesteście już przypisani do zajęć dla I roku Terenowe metody badań przyrodniczych, Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych, Ćwiczenia terenowe Okolice Krakowa w USOS. 
Każdy z Państwa jest wpisany do odpowiedniej grupy. W opisie grupy w każdym z tych przedmiotów jest wpisany termin odbywania się tych zajęć. Zajęcia odbywają się na początku września w małych 8 osobowych grupach. Szczegółowe informacje będą już przekazywali prowadzący zajęcia. 
 
Bardzo proszę sprawdzić w USOS terminy wszystkich trzech zajęć i wpisanie ich do kalendarza. Zajęcia są obowiązkowe. 
 
Jeśli ktoś z Państwa będzie miał jakieś problemy z terminem zajęć proszę o maila ale zamiana grup jest raczej niemożliwa, z racji limitu miejsc i odbywania się zajęć równolegle we wszystkich grupach. 
 
Dla studentów I roku którzy będą mieli terminy poprawkowe egzaminów we wrześniu, terminy tych egzaminów na pewno nie będą kolidowały z zajęciami terenowymi.

mgr Anna Strzelec

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2020-07-17

1. Rejestracja na przedmioty, harmonogramy
mgr Anna Strzelec

2020-06-18

2. Terenowe metody badań przyrodniczych, Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych, Ćwiczenia terenowe Okolice Krakowa - podział na grupy, termin zajęć


© IGiGP UJ "2020"