STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Ogloszenia

2020-09-29

Harmonogram zajęć wg formy odbywania się zajęć

Szanowni Państwo,  
w załączniku przesyłam harmonogram jesienny w który, kolorami zaznaczony jest sposób odbywania się poszczególnych zajęć w semestrze jesiennych w roku akademickim 2020/2021.  
Jest to dokument o charakterze orientacyjnym, gdyż koordynator zajęć będzie mógł zdecydować się na prowadzenie zajęć w trybie hybrydowym - niewielka liczba studentów będzie mogła być w sali natomiast wykład będzie w tym samym czasie także nadawany on-line.  
 
Pozdrawiam,

mgr Szymon Skurzok

Załącznik:
xlsxKopia jesien_harmonogram_formy.xlsx (64.7 KB)

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2020-10-16

1. Komunikat Dyrektora ds. studenckich w sprawie organizacji zajęć w czerwonej strefie
mgr Anna Strzelec

2020-10-12

2. Wnioski o stypenium rektora
mgr Szymon Skurzok

2020-10-07

3. Portal edukacyjny DORADA
mgr Anna Strzelec

2020-09-29

4. Harmonogram zajęć wg formy odbywania się zajęć


© IGiGP UJ "2020"