STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Ogloszenia

2020-10-07

Portal edukacyjny DORADA

Szanowni Państwo,   
 
Zapraszamy kadrę akademicką i studentów do zapoznania się z projektem PRZEŁAMUJ „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”, którego celem jest zwiększenie dostępności naszej uczelni do potrzeb osób ze stałą lub czasową niepełnosprawnością, ograniczoną sprawnością lub problemami zdrowotnymi, realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach Programu Wiedza - Edukacja – Rozwój.  
 
Obok wielu zadań edukacyjnych realizowanych przez zespół Działu Osób Niepełnosprawnych UJ w tym projekcie powstanie również portal edukacyjny DORADA, na którym będzie można zapoznać się z atrakcyjnymi artykułami popularnonaukowymi, kierowanymi do studentów UJ, a także pojawi się możliwość bezpośredniego kontaktu z doradcą edukacyjnym z Działu Osób Niepełnosprawnych UJ poprzez nawiązanie kontaktu na czacie.  
 
 
W chwili obecnej, do czasu powstania portalu DORADA, zespół doradców edukacyjnych DON UJ służy poradami studentom, szczególnie osobom, którym niepełnosprawność lub problemy zdrowotne mogą utrudniać studiowanie. Porady te są dostępne na czacie przy zastosowaniu aplikacji Microsoft Teams.  
 
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku,  
 
W imieniu zespołu portalu DORADA  
 
 
 
Prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, kierownik projektu  
 
Katarzyna Zięba, doradczyni edukacyjna  
 
Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój 
 
Biuro Projektu: Collegium Paderevianum II  
al. Mickiewicza 9a/410 (IV piętro), 31-120 Kraków 
tel. 12 663 43 40, e-mail: przelamuj@uj.edu.pl 
www.przelamuj.uj.edu.pl 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój

mgr Anna Strzelec

Załącznik:
pdfDORADA_dla studentow.pdf (642.7 KB)

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2020-10-16

1. Komunikat Dyrektora ds. studenckich w sprawie organizacji zajęć w czerwonej strefie
mgr Anna Strzelec

2020-10-12

2. Wnioski o stypenium rektora
mgr Szymon Skurzok

2020-10-07

3. Portal edukacyjny DORADA

2020-09-29

4. Harmonogram zajęć wg formy odbywania się zajęć
mgr Szymon Skurzok


© IGiGP UJ "2020"