STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Ogloszenia

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2020-10-16

1. Komunikat Dyrektora ds. studenckich w sprawie organizacji zajęć w czerwonej strefie
mgr Anna Strzelec

2020-10-12

2. Wnioski o stypenium rektora
mgr Szymon Skurzok

2020-10-07

3. Portal edukacyjny DORADA
mgr Anna Strzelec

2020-10-02

4. Lektoraty
mgr Anna Strzelec

2020-09-29

5. Harmonogram zajęć wg formy odbywania się zajęć
mgr Szymon Skurzok


© IGiGP UJ "2020"