STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2021-02-25

1. Geografia biblijna - rozpoczęcie zajęć
dr hab. Izabela Sołjan

2021-02-23

2. Metody analizy przestrzennej
dr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

2021-02-22

3. Regiony klimatyczne świata
dr Leszek Kowanetz

4. Geografia rolnictwa - rozpoczęcie zajęć (ćwiczenia: 8 marca, wykład: 10 marca)
dr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

5. Meteorologia i klimatologia synoptyczna
dr hab. Agnieszka Wypych

6. Climate change - first lecture
dr hab. Agnieszka Wypych

2021-02-20

7. Dynamika chmur i układów chmurowych
dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ

8. Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ


© IGiGP UJ "2021"