STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Ogloszenia

2020-09-07

Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich

Szanowni Państwo, 
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną kurs Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich nie zostanie uruchomiony w semestrze jesiennym. Jeśli sytuacja się poprawi, planujemy uruchomienie go w semestrze wiosennym, we współpracy z partnerami z UJ, PK, ASP i AGH. Rekrutacja na kurs zostanie ogłoszona pod koniec semestru jesiennego lub na początku semestru wiosennego. Uczestnictwo w kursie wymaga uzyskania pozytywnej opinii podczas rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej ocenę motywacji i przygotowania merytorycznego. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt z dr. Jarosławem Działkiem (jarek.dzialek@uj.edu.pl). 
 
Jarosław Działek, Krzysztof Gwosdz

dr hab. Krzysztof Gwosdz

Kierunek e-GEO (II stopnia)

2020-09-07

1. Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich


© IGiGP UJ "2020"