[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2019-02-19

Możliwość publikacji w monografii naukowej pt. Człowiek a natura. Historia, prawo, przemysł

Szanowni Państwo, 
 
W imieniu Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph, serdecznie proszę o 
udostępnienie poniższej wiadomości studentom i doktorantom Państwa wydziału. 
 
Zapraszamy wszystkich aktywnych młodych naukowców – studentów i 
doktorantów wszystkich dziedzin nauki – do publikacji rozdziałów w 
zbiorowej monografii naukowej pt. Człowiek a natura. Historia, prawo, 
przemysł. 
 
Abstrakt powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, afiliację, 
oraz opis 1000 - 1500 znaków ze 
spacjami. 
Termin nadsyłania abstraktów: 18 marca 2019 r. 
Informacje o zakwalifikowaniu tekstu do monografii: 25 marca 2019 r. 
Planowany termin publikacji: maj 2019 r. 
Adres mailowy do nadsyłania abstraktów: archaegraph@gmail.com 
Punktacja MNiSW: 5 pkt za publikacje rozdziału w monografii naukowej. 
 
Jakiekolwiek pytania prosimy kierować na adres mailowy podany powyżej. 
 
Proponowane zagadnienia: 
- Człowiek a natura w filozofii; 
- Archeologia: wpływ środowiska naturalnego na dziedzictwo kulturowe; 
- Elementy naturalnego ukształtowania terenu wykorzystywane w obronności 
przez ludność kultur pradziejowych i w średniowieczu; 
- Wpływ kataklizmów na rozwój ludzkości (w ujęciu globalnym i lokalnym); 
- Historia rolnictwa i narzędzi rolniczych; 
- Innowacje w przemyśle rolniczym; 
- Odnawialne źródła energii; 
- Człowiek i natura w ikonografii średniowiecza i nowożytności w ujęciu 
fauny i flory; 
- Natura w malarstwie; 
- Choroby i pasożyty przenoszone przez zwierzęta; 
- Wpływ cywilizacyjny na zmiany klimatyczne; 
- Konsekwencje zmian klimatu na życie codzienne człowieka; 
- Ochrona środowiska – aspekty prawne. 
Powyższe zagadnienia nie wyczerpują puli tematów. Zachęcamy do 
przesyłania swoich propozycji 
 
Zaproszenie pod adresem: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/1887de_0038cb1276604e918ae0c4a838cb3dc4.pdf?index=true 
 
Z poważaniem 
 
Karol Łukomiak 
 
Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph 
 

mgr Anna Strzelec

Załącznik:
pdfCzłowiek a natura_zaproszenie.pdf (109.1 KB)

Na marginesie

2019-02-19

1. Możliwość publikacji w monografii naukowej pt. Człowiek a natura. Historia, prawo, przemysł


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (8)

1. Zmiana sali - kurs Podst.ekonom.turyst. i Geografii rolnictwa

2. J.angielski 18.03.2019 odwołany

3. Płatności za powtarzanie przedmiotów z II semestru - PRZYPOMNIENIE

Więcej >>>

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (18)

1. Odwołane konsultacje_JPSiwek

2. Ćwiczenia regionalne Babia Góra - wolne miejsca

3. Pracownia ogólna - grupa 3

Więcej >>>

Studia doktoranckie (10)

1. Zarządzanie dokumentami - potwierdzone terminy zajęć i zapisy do poniedziałku

2. Odwołane dyżury dziekanatu w dwa piątki 8 i 15 marca 2019 r.

3. Filozofia - UWAGA: zmiana sali dla grupy seminaryjnej 19:00-20:30

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. Konsultacje I. Sołjan 19 marca

2. Ewa Grabska - konsultacje 18 marca i 25 marca

3. Konsultacje - A.Cygankiewicz

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional