Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Prace doktorskie

lata 1900 - 1939    

Rok
Autor
Tytuł, promotor, recenzent
1909
Herkulan Weigt
 
Wpływ zachmurzenia na dzienny bieg temperatury w Krakowie

Promotor: prof. Józef Morozewicz
 
1917
Józef Ryzner Zastosowanie metody A. Schustera w celu wykrycia okresowości ciśnienia powietrza w Krakowie
 
1930
Czesław Leja Grady w południowej Polsce

Promotor:prof. J. Smoleński
 
1930
Kazimierz Łomniewski Zjawiska i okres lodowy w prawym dorzeczu górnej Wisły

Promotor: prof. J. Smoleński
 
1932
Antoni Kania Usłonecznienie Krakowa na podstawie 49-letnich spostrzeżeń

Promotor: prof. J. Smoleński
Recenzenci (astronomowie): prof. T. Banachiewicz, prof. J. Witkowski

Autor - późniejszy obserwator meteorolog, pracujący przez długie lata w Obserwatorium Astronomicznym UJ
 
1937
Władysław Milata Klimat miesięcy zimowych w Karpatach
 
1934
Helena Czepelska Z klimatologii Żywca

praca ukończona, bez obrony
 
Źródło: Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. III: Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, 1999, red. B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień, IG UJ, Kraków.

 

lata 1948 - 1990 

Rok
Autor
Tytuł rozprawy, promotor
1948
Jan Janczyk
 
Znaczenie przebiegu pór roku dla podziałów klimatycznych na przykładzie Europy wschodniej

Promotor: prof. Józef Szaflarski
 
1961
Janina Lewińska* Zasoby wodne śniegu w dorzeczu Dunajca i metoda ich określania

Promotor: prof. Mieczysław Klimaszewski
 
1961
Maria Morawska Zachmurzenie i usłonecznienie Krakowa w latach 1859 do 1958

Promotor: prof. Mieczysław Klimaszewski
 
1967
Maria A. Szumiec* Bilans cieplny stawów

Promotor: doc. Mieczysław Hess
 
1968
Barbara Obrębska-
Starklowa
Stosunki mezo- i mikroklimatyczne na pograniczu pięter leśnych i pól uprawnych w Gorcach

Promotor: prof. Mieczysław Klimaszewski
 
1969
Janina Trepińska Wiekowy przebieg temperatury powietrza w Krakowie na podstawie 140-letniej serii obserwacji meteorologicznych (1826-1965) dokonywanych w Obserwatorium Astronomicznym UJ

Promotor: prof. Karol Kozieł
 
1971
Jan Klein Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego
 
Promotor: prof. Mieczysław Hess
   
1971
Leszek Kostarkiewicz Opady atmosferyczne w Karpatach Polskich

Promotor: prof. Mieczysław Hess
 
1972
Tadeusz Niedźwiedź Temperatura i wilgotność powietrza w warunkach rzeźby pogórskiej Karpat (na przykładzie doliny Raby koło Gaika-Brzezowej

Promotor: prof. Mieczysław Hess
 
1974
Zygmunt Olecki Stosunki radiacyjne pogórskiego odcinka doliny Raby i doliny Wisły w Krakowie

Promotor: prof. Mieczysław Hess
 
1974
Tadeusz Zawora* Warunki meteorologiczne wegetacji roślin uprawnych na przykładzie województwa rzeszowskiego

Promotor: prof. Mieczysław Hess
 
1978
Barbara Leśniak Pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej Wisły

Promotor: prof. Mieczysław Hess
 
1983
Marian Drużkowski* Charakterystyka klimatyczna małej zlewni Pogórza Wielickiego (na przykładzie zlewni Wierzbanówki - Pogórze Wielickie)

Promotor: prof. Mieczysław Hess
 
1984
Eligiusz Brzeźniak* Stosunki termiczno-wilgotnościowe Changajsko-Chentejskiego regionu Mongolii

Promotor: prof. Mieczysław Hess
 
1988
Elżbieta Cebulak* Maksymalne opady dobowe w dorzeczu górnej Wisły

Promotor: doc. Tadeusz Niedźwiedź
 
1989
Danuta Limanówka* Wpływ sytuacji synoptycznych na zróżnicowanie wybranych wskaźników bioklimatycznych w profilu wysokościowym Karpat

Promotor: doc. Barbara Obrębska-Starklowa
 
     
* - osoby spoza Instytutu Geografii UJ

Źródło: Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. III: Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, 1999, red. B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień, IG UJ, Kraków.

Zestawiła: dr Anita Bokwa

 

lata 1991 - ...   

Rok
Autor
Tytuł rozprawy, promotor
1991
Zbigniew Ustrnul* Wiatry fenowe w Karpatach polskich

Promotor: doc. Tadeusz Niedźwiedź
 
1991
Leszek Ośródka* Zróżnicowanie klimatu GOP na przykładzie warunków termicznych powietrza

Promotor: doc. Tadeusz Niedźwiedź
 
1998
Robert Twardosz Zmienność i tendencje opadów atmosferycznych w Krakowie w latach 1850-1995

Promotor: doc. Janina Trepińska
 
1998
Leszek Kowanetz Klimatyczny bilans wodny w dorzeczu górnej Wisły

Promotor: dr hab. Zygmunt Olecki
 
1999
Dorota Matuszko Wieloletnia zmienność rodzajów chmur w Krakowie (1906-1995)

Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa
 
2000
Katarzyna Piotrowicz Termika zim w Krakowie, Pradze i Lwowie od schyłku Małej Epoki Lodowej do końca XX stulecia (Studium metodyczne i ocena zmienności)

Promotor: doc. Janina Trepińska
 
2000
Anita Bokwa Struktura termiczna przygruntowej warstwy powietrza na Pogórzu Wielickim (na przykładzie Gaika-Brzezowej)

Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa
 
2001
Rafał Bąkowski Cyrkulacja dolnotroposferyczna na obszarze Karpat Polskich

Promotor: doc. Janina Trepińska
 
2002
Małgorzata Falarz* Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Polsce na tle zmian cyrkulacyjnych, termicznych i opadowych

Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
 
2002
Jarosław Gabała Wpływ sytuacji pogodowych na warunki sanitarne powietrza w rejonie Tarnowa

Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa
2003
Krzysztof Jarzyna Wpływ wielkoskalowej i lokalnej sytuacji meteorologicznej na warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie

Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa
 
2004
Agnieszka Wypych

Zmienność wilgotności powietrza w Krakowie (1901-2000)

Promotor: prof. Janina Trepińska
 

2005
Agnieszka Saramak

Ekstremalne opady atmosferyczne i ich potencjalny wpływ na wybrane procesy stokowe na przykładzie Gaika-Brzezowej

Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa
 

2006
Lilianna Skublicka Wieloletnia zmienność dobowej amplitudy temperatury powietrza w Krakowie na tle współczesnego ocieplenia klimatu

Promotor: prof. Janina Trepińska
 
2009
Zenon Nieckarz Ocena aktywności tropikalnych obszarów burzowych na podstawie wskaźnika intensywności wyładowań atmosferycznych

Promotor: prof. Janina Trepińska
 
2010
Piotr Wałach Warunki topoklimatyczne w rejonie Lodowca Obruczewa (Ural Polarny) w okresie ablacji

Promotor: dr hab. Robert Twardosz
2013
Paweł Chrustek

Wpływ warunków śniegowych i terenowych na wielkość obszarów zagrożenia lawinowego w wybranych masywach górskich Karpat i Sudetów

Promotor: prof. Zbigniew Ustrnul

* - osoby spoza Instytutu Geografii UJ

Źródło: Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. III: Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, 1999, red. B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień, IG UJ, Kraków.

Zestawili dr Anita Bokwa, dr Leszek Kowanetz

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych