Pracownicy Zakladu 

 

GALERIA

ARCHIWUM

 

   
Pracownicy Zakładu    
 

Dr hab. Anita Bokwa
tel. (12) 664-53-27
email: anita.bokwa@uj.edu.pl

pokój 3.18

Zainteresowania badawcze:
Mikroklimatologia.
Klimatologia historyczna.
Bioklimatologia człowieka.
Klimat obszarów zurbanizowanych.
Zagadnienia ochrony atmosfery.

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych