Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

 1996

1995

Okładka1. Jackowski A. (red.), 1995, Tradycje współczesność i przyszłość pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej, Peregrinus Cracoviensis, z.2.

Okładka2. Jackowski A. (red.), 1995, Zeszyt wielotematyczny, Peregrinus Cracoviensis, z.1.

nul3. Kaszowski L. (red.), 1995, Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą, IGUJ, Kraków, ss. 332.

nul4. Kaszowski L. (red.), 1995, Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu Karpat, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 100.

Okładka5. Obrębska-Starklowa B., 1995, Differentiation of topoclimatic conditions in a Carpathian Foreland Valley based on multiannual observations, Zeszyty Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 101.

© IGiGP UJ "2022"