Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2005 

 2007

2006

Okładka1. Baścik M. (red.), Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2006, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, Wyd. II - rozszerzone i zmienione przez M. Baścik, J. Pociask-Karteczkę, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.

Okładka2. Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2006 , Peregrinus Cracoviensis, z. 17.

Okładka3. Chalov R., Kamykowska M., Krzemień K. (red), 2006, Channel processes in the rivers of mountains, foothills and plains, Prace Geograficzne, z. 116.

Okładka4. Faracik R., 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2006, Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Kołoś A., 2006, Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Matuszko D., 2006, Chmury i pogoda, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka8. Pociask-Karteczka J. (red.) , 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka9. Trepińska J., Olecki Z. (red.), 2006, Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Troll M. (red.), 2006, Czarnohora. Przyroda i człowiek, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka11. Walczak I. (red.), 2006, Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-2006, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka12. Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"