Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2008 

 2010

2009

Okładka1. Katalog kursów na rok 2009/10, 2009, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Balon J., Jodłowski M. (red.), 2009, Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 23, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Bogdan Wszołek, Agnieszka Kuźmicz, 2009, Elementy astronomii dla geografów, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Okładka6. Domański B., Kurek W. (red.), 2009, Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Górka Z., Zborowski A. (red.), 2009, Człowiek i rolnictwo, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2009 , Peregrinus Cracoviensis, z. 20.

Okładka9. Jackowski A., Quirini-Popławski Ł. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 121.

Okładka10. Jackowski A., Sołjan I., 2009, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka11. Kozak J., Luc M. (red.), 2009 , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 20., PTFiT, KG PAN, PTiP, PTG, SKP, KG PAU, IGiGP UJ.

Okładka12. Kozak J., Luc M. (red.), 2009, Geograf u progu ery kosmicznej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka13. Matuszko D., 2009, Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka14. Matuszko D., 2009, Chmury i pogoda, Wyd. II, Wyd. UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"