Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2011 

 2013

2012

Okładka1. Katalog kursów na rok 2013/14, 2012, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Katalog kursów na rok 2012/13, 2012, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Baścik M., Jackowski A. (red.), 2012, Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.), 2012, Wody w parkach narodowych Polski, IGiGP UJ, KH PTG, Kraków.

Okładka6. Franczak P., 2012, Słownik nazw geograficznych doliny Skawicy, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Harasimiuk K.A., 2012, Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2012 , Peregrinus Cracoviensis, z. 23.

Okładka9. Kłapyta P., 2012, Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w późnym glacjale i holocenie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Krzemień K. (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka11. Siwek J.P., 2012, Zmienność składu chemicznego wód w małych zlewniach na progu Pogórza Karpackiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka12. Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka13. Święchowicz J., 2012, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka14. Trzepacz P. (red.), 2012, Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka15. Żelazny M., 2012, Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2022"