Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 1999 roku

Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim T. III

Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim T. III , [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Adam Kotarba, prof. dr hab. Jerzy Grzeszczak

ISBN 83-911124-3-8, ISBN 83-911124-5-4 (t. 3)

Język publikacji: polski

Cena: 36.75 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Geomorfologia   .... - Bogdana Izmaiłow, Kazimierz Krzemień

Hydrografia   .... - Maria Baścik, Wojciech Chełmicki

Meteorologia i klimatologia   .... - Barbara Obrębska-Starklowa, Janina Trepińska

Gleboznawstwo i Geografia Gleb   .... - Stefan Skiba

Geografia fizyczna kompleksowa   .... - Krystyna German

Geografia ludności   .... - Adam Jelonek

Geografia osadnictwa   - Zygmunt Górka

Geografia przemysłu   - Bronisław Kortus

Geografia rolnictwa   - Czesław Guzik

Geografia turyzmu   - Jadwiga Warszyńska

Geografia komunikacji i usług   - Jadwiga Warszyńska

Geografia religii   - Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Elżbieta Bilska

Kartografia i teledetekcja   - Kazimierz Trafas

Systemy Informacji Geograficznej   - Wojciech Widacki

Dydaktyka geografii   - Adam Jelonek

Geografii regionalna   - Adam Jelonek

Geografia regionalna   - aneks .... - Zygmunt Górka, Joanna Pociask-Karteczka, Anna Wilk

© IGiGP UJ "2022"