Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa ksi±żkowe
Publikacje

Nowo¶ci wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

¬ródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000

¬ródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000

Chełmicki W. (red.), 2001, ¬ródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000, IGiGP UJ, Kraków, ss. 128.

Autorzy: Maria Ba¶cik M., Wojciech Chełmicki, Anna Korska, Joanna Pociask-Karteczka, Janusz Siwek

Recenzje: Zdzisław Michalczyk

ISBN 83-88424-07-6

Język publikacji: polski

Cena: 14.70 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w cało¶ci w formie elektronicznej (4.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwo¶ć złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny ksi±żki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis tre¶ci

1. Wstęp  ....9

2. Zakres badań  ....12

3. ¦rodowisko geograficzne obszaru badań  ....13

3.1. Budowa geologiczna i rzeĽba  ....13

3.2. Gleby i użytkowanie terenu  ....18

3.3. Klimat  ....19

4. Charakterystyka okresu badań (lata 1973-1974 i 1999-2000)  ....21

5. Metody pomiarowe i analityczne  ....26

6. Wyniki  ....28

  6.1. ¬ródła w zlewni Przemszy ....29

  6.2. ¬ródła w przyrzeczu Wisły ....38

  6.3. ¬ródła w zlewni Rudawy ....44

  6.4. ¬ródła w zlewni Pr±dnika ....52

  6.5. ¬ródła w zlewni Dłubni ....58

  6.6. ¬ródła w zlewni Szreniawy ....64

  6.7. ¬ródła w zlewni Nidzicy ....70

  6. 8. ¬ródła w zlewni Pilicy ....75

  6. 9. ¬ródła w zlewni Warty ....82

7. Podsumowanie i wnioski  ....95

Literatura  ....100

Summary  ....104

Tabele I-IX  ....107

© IGiGP UJ "2022"