Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Pielgrzymki jako element kultury religijnej

Pielgrzymki jako element kultury religijnej

Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2002, Pielgrzymki jako element kultury religijnej, Peregrinus Cracoviensis, z.12.

Recenzje: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Redakcja "Peregrinusa Cracoviensis" 

 s. 7-9

Wspomnienie Jurka

Pełny tekst (40 KB)

Maria da Graça Mouga Poças Santos 

 s. 11-28

The Sacred Space of Fatima as Perceived and Experienced by Foot Pilgrims

\"textZarys treści Pełny tekst (451 KB)

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 29-50

Środowisko przyrodnicze a sacrum

Natural environment and sacrum

Summary: In all religions, elements of the natural environment have played an important role in the expression of faith. One of the aims of the research conducted by geography of religion is to analyse the distribution of worship centres as related to particular elements of the environment. Such studies may refer to elements of topography (such as mountains, caves, or river) or to entire geographical systems (for example: mountain ranges, catchment areas, and coasts). The oldest gods in Greece were mother-earths. The earth is usually considered the oldest and most dignified god. The earth, was worshiped as mother and nourisher, was respected, and sometimes even granted mystical devotion.
The presence of characteristic (e.g. desert) landscapes in many mythologies and beliefs was ascribed to the activities of supernatural creatures who were a sort of giants. Hiero-topography is ruled by a law that all distinctive features of the landscape are extraordinary. The unusual aspect of landscapes, such as large, hidden or outstanding objects, acquire special meaning in all religions, inspiring respect and metaphysical fear.
For many myths and legends, water from springs or waterfalls comes from the supernatural, underground world. It is often said that wells and springs represent the spiritual womb of the Earth, therefore they posses healing powers, enlightenment powers and make wishes come true. Since antiquity, rivers have been a metaphor for human life: from birth, conception or previous existence (symbolised by the spring) to death, life after death or reincarnation(symbolised by the estuary). Rivers have also been the main symbol of fertility and abundance. They may also draw the line between life and death. Rivers have often been considered holy, or even incarnations of gods. The river has been an ancient and complex symbol of worship in India. Hinduism regards water as the source of holiness, due to its cleansing and nourishing properties, and rivers are holy because they fall from heaven, purging and fertilising the soil. Sansara, or the wheel of life, intertwined with the idea of reincarnation, has also been compared to a river.
Religions of almost all peoples inhabiting coastal areas have ascribed an important role to the oceans.
Mountains have also played a crucial role in the history of religion. They are often considered as merging points of heaven and earth, as a centre crossed by the axis of the world, therefore they become sacred places.
In many myths, beliefs and religions, supernatural and divine features have been ascribed to rocks and stones. Caves were often important, especially in the case of beliefs related to creation and death. In various mythologies, the phenomenon of emerging civilisation was associated with caves or other openings in the ground. Caves have also led
to the world of the dead.
The Bible often mentions the image of a desert. Theologians perceive the importance of the problem of the desert as indispensable for understanding certain aspects of the message contained therein. The Biblical theology of the desert is also discussed.
The beliefs of some peoples included worship of soil, which contained nourishing elements necessary for the existence of the living world. According to Mircea Eliade,
the soil had religious power even before the creation of myths relating to the Earth.
Woods and forests are considered the oldest shrines in the history of human kind. Trees are a symbol of contact with the universe, as their roots go deep in the ground, while the branches spread towards the sky.
Many religions worship animals, especially in India, where animals like rhinoceros, tiger, elephant, cow, bull and snake have been worshipped since 3000 BC.
Our task consists mainly in drawing attention to the role of the natural environment on the shaping of spiritual culture of mankind at all the steps of its development. This role, and the impact of the environment on the development of beliefs and religions are have not been completely explored.

Peregrinus Cracoviensis, 2002, z.12, s. 29-50.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (330 KB)

Wojciech Mruk 

 s. 51-66

Zaplecze techniczne pielgrzymowania i warunki pobytu pątników w Ziemi Świętej w drugiej połowie XIV w.

\"textSummary Pełny tekst (101 KB)

Halina Matlak 

 s. 67-82

Synagogi jako przykład kultury materialnej Żydów w Europie

\"textSummary Pełny tekst (240 KB)

Anna Skalik 

 s. 83-100

Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej - zmiany w strukturze i przestrzeni geograficznej

\"textSummary Pełny tekst (514 KB)

O. Mariusz Tabulski OSPPE 

 s. 101-115

Grupa - wspólnota pielgrzymkowa (religijna) jako miejsce - środowisko i środek edukacji

\"textSummary Pełny tekst (103 KB)

Andrzej Datko 

 s. 117-140

Człowiek w przestrzeni symbolicznej. Struktura oraz sakralne i społeczne funkcje pielgrzymek na przykładzie pątnictwa do Wejherowa i Swarzewa

\"textSummary Pełny tekst (263 KB)

Wiktor Szymborski 

 s. 141-152

Kilka uwag o pielgrzymkach króla Kazimierza Jagiellończyka

\"textSummary Pełny tekst (89 KB)

Kazimiera Jakacka-Mikulska 

 s. 153-169

Pielgrzymki w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Emil Zola, Joris-Karl Huysmans i Władysław Reymont

\"textSummary Pełny tekst (266 KB)

Agata Mirek 

 s. 171-187

Zostały by modlić się za Rosję. Działalność Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie w latach 1945-1991

\"textSummary Pełny tekst (262 KB)

Barbara Skowron-Charif 

 s. 189-198

Losy wizerunków maryjnych z terenów wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej

\"textSummary Pełny tekst (252 KB)

Izabela Kapera 

 s. 199-207

Ruch pielgrzymkowy do Szczyrzyca

\"textSummary Pełny tekst (155 KB)

Józef Belgrau 

 s. 209-223

Sianowo - Sanktuarium Królowej Kaszub

\"textSummary Pełny tekst (98 KB)

Lucyna Przybylska 

 s. 225-237

Sieć kościołów parafialnych w Gdyni

\"textSummary Pełny tekst (241 KB)

Alicja Zoń 

 s. 239-256

Pielgrzymka śladami św. Jana Sarkandra

\"textSummary Pełny tekst (128 KB)

Maciej Ostrowski 

 s. 257-268

Na misji w Boliwii

\"textSummary Pełny tekst (213 KB)

Anna Krogulska 

 s. 269-295

Integracyjne znaczenie wspólnych pieszych pielgrzymek dla plemion afrykańskich

\"textSummary Pełny tekst (344 KB)

© IGiGP UJ "2022"